Mübadele Paneli Gerçekleştirildi.

29 Şub, 2024
Mübadele Paneli Gerçekleştirildi!

Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği, Mübadelenin 100. Yılı dolayısıyla Silivri'de 25 Şubat Pazar günü Mübadele Paneli düzenledi. Sayın Rektör V. Prof. Dr. Mustafa Kara’nın katılım sağladığı panelde Prof. Dr. Neşe ATİK konuşmacı olarak katılım sağladı.

Prof. Dr. Neşe ATİK, “Traklar ve Göç” başlığı altında katılımcılara, antik çağdaki toplumlarda kuraklık, yiyecek kıtlığı, savaş vb. zorunlu nedenlerle meydana gelen göçlerin yanı sıra, Traklar’da olduğu gibi bereketli coğrafyada yaşama isteği, ticaret olanaklarının cazibesi nedenleriyle da ana vatanı terk etme ve yeni topraklara yerleşmenin var olduğunu anlattı.

ATİK konuşmasında şunları söyledi: “MÖ. 12 yüzyılda Akhalılar (Hellenler) ile Troyalılar arasında on yıl süren savaş sırasında ticaret nedeniyle, çok önceden bildikleri Türkiye Trakya’sı yardım getiren Trak kralları, destekledikleri Troya şehrinin ele geçirilmesinden sonra bölgeden ayrılmamışlardır. Arkeolojik kazılarda ele geçen Traklar’a özgü pişmiş toprak kaplar ve antik yazarların kitaplarından anlaşıldığı üzere savaştan sonra bölgede kalan Traklar, Marmara Denizi’nin (antik Propontis) ticari hakimiyetini (Thalassokretia= Deniz hakimiyeti) ele geçirmişlerdir. Ancak MÖ. 4. yüzyıla kadar boylar halinde yaşayan Traklar, bir devlet haline gelememişledir. İran’dan gelen Persler’in Anadolu içinden geçip, Trakya Bölgesi’ne gelmesi sırasında politika, ordu, devlet kavramlarıyla karşılaşan Trak boyları “Odrys Krallığını” kurmuşlar, askeri destek için geldikleri topraklara yavaş yavaş göç ederek bereketli toprakların ve bölge ticaretinin hâkimi olmuşlardır.”