İstanbul Rumeli Üniversitesi

Geleceğinize imzamızı atıyoruz

Endüstri Mühendisliği

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Üstlendikleri görevlerde daha basit, daha az maliyetli, daha nitelikli, daha etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak, bütünü düşünebilen, sürekli öğrenmeye açık, donanımlı ve başarılı mühendisleri yetiştirmek temel hedefimiz…

Öğrencilerde; eleştirel ve yaratıcı düşünce, liderlik kavramlarını geliştirmek, etik ve çevresel bilinçlenmeyi kazandırmak, problem çözme, analiz yapabilme, takım çalışmasına yatkınlık, bilgisayar destekli çalışma ve kaynakların etkin yönetimi ve kullanımı da hedeflerimiz arasındadır. Lisans eğitimini tamamlayarak, “Endüstri Mühendisi” unvanını alan kişiler yüksek lisans ve doktora yapabilirler, çeşitli konularda uzmanlaşabilirler. Endüstri mühendislerinin otomotiv, tekstil, üretim, imalat, enerji, endüstriyel planlama ve bilişim sektörü çalışma alanları arasındadır.