Senato

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunun görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14/b-1 maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

  1. Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar vermek,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahrî akademik unvanlarla ilgili öner getirmek,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN Rektör Vekili
Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Müşfik AKARCAN Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Ahmet CAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Murat TONBUL Üye
Prof. Dr. Kenan SÖNMEZ Üye
Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLER Üye