T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi IAESTE İngilizce Yeterlik Sınavı Hakkında Bilgilendirme

Sevgili Öğrenciler,
Uluslararası Stajyer Öğrenci Değişimi Birliği (İAESTE) mühendislik ve mimarlık eğitimi almakta olan ve istenilen seviyede İngilizce yabancı dil bilen öğrencilerin Yaz aylarında
yabancı ülkelerde staj yapma olanağı sunan uluslararası bir organizasyondur. Türkiye 1953 yılında İAESTE üyesi olmuştur. Türkiye’de şu an 209 Üniversiteden içinde
İstanbul Rumeli Üniversitesinin de olduğu 53 üniversite Ulusal Türkiye İAESTE Milli Komitesi üyesidir.

2023 – 2024 Eğitim yılında İAESTE kanalı ile staj yapacak öğrencileri tespit için İngilizceyabancı dil sınavı, Türkiye İAESTE Milli Komitesi öğrenci kabul ölçütlerine göre iki aşamalı
olarak gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav test şeklinde 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 10:00 da

Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır ve sözlü sınava girecektir.

Yer* Haliç Hibrit Konferans Salonu

Sözlü sınav 24 Kasım 2023 Cuma günü saat 10:30 da

Yer* Haliç Müh. Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik Bölüm Başkanı Ofisi

Sınava transkript ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 ve üzeri olan 2. Sınıf öğrencileri katılabilirler. İRÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmış Sınava katılabilecek öğrenci listesi için TIKLAYINIZ.

Sınava katılmak isteyen ve İngilizce bilen Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri 2. Sınıf öğrencileri 10 Kasım 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÖZTÜRK’e elden teslim veya pdf taranmış [email protected] adresine göndererek dilekçe ile müracaat etmeleri gerekir.

Not* Önceki yıllarda sınav katılmış kazanmış olan öğrenciler başarı notunu yükseltmek için IAESTE yabancı dil sınavına katılabilirler.

Başarılar dilerim.
Prof. Dr.-Ing. Ahmet CAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi İAESTE Temsilcisi


 

IAESTE için her Akademik Yılda özel olarak yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı hakkında bilgilendirilme T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yapılmaktadır. Sınav öğrencilerin dil becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir. Dili kullanma ve anlama seviyesi “Common European Frame Work”e (Avrupa standartları) göre B1+ ve üstü olmalıdır. Sınav T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından çoktan seçmeli olarak hazırlanmaktadır. 

 

IAESTE Programına Katılmanın Avantajları

 IAESTE öncelikli amaç olarak teknik alanlarda yurtdışı staj değişimini hedefler. Farklı ülkelerin öğrencileri yani geleceğin mühendisleri, mimarları, teknik adamları ve yöneticileri arasında sosyal ve kültürel paylaşım ve yakınlaşma sağlar. Farklı ülkeleri tanımaya fırsat yaratarak kişisel gelişimi artırır. Teknik alanda öğrenim gördüğü konuda farklı bir ülkedeki sistemi tanıma ve bir süreliğine bu sistemin içinde yer alma şansını kazanan öğrenci, ülkesine döndüğünde farklı bir vizyona, daha fazla bilgiye ve daha fazla özgüvene sahip olur. IAESTE’nin kurumsal yapısında yer alıp çeşitli görevlerde bulunmuş bir öğrenci demokratik bir sivil toplum kuruluşunun içinde bulunarak iş birliği içinde çalışmayı, dayanışmayı ve gönüllülük anlayışını benimseyecektir. Bireysel bütün faydalarının yanında IAESTE programı ülkemizin tanıtımı açısından da önemlidir. Ülkemize gelen üniversite öğrencileri gelecekte kendi ülkelerinde iyi yerlere gelmeye aday, seçilmiş insanlardır.  

 

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi IAESTE Programının Amacı

T.C İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, öğrencilerimize teknik alanda yurtdışı staj değişimini hedeflerken gelecekte ülkemizde iyi kariyerlere sahip olacak bu bireylere modern dünya görüşü ve bilimin önemini anlamalarına yardımcı olmaktır.

 

 

IASTE Duyurular

IAESTE 2023 – 2024 Dönemi Yabancı Dil  Sınavı Sonucu için TIKLAYINIZ.