Rektörlük Uhdesinde

Dekan

 

Dr. Öğr. Üyesi Arman ATASOY

Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÖZTÜRK

Dekan Yardımcısı