Fakülte

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2017-2018 akademik yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adıyla kurulmuş, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesine katılmasıyla, “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” adıyla Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri ile eğitim öğretime hem Mehmet Balcı Yerleşkesi ve hem de Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesinde devam etmektedir.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimi, temel bilimler ve mesleki araştırma geliştirme laboratuvarlarında teorik bilginin pratik deneysel uygulamaları ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, lisans bölümlerinin eğitim müfredatları temel bilgiler içeren birinci ve ikinci yarıyıllarda ortak olarak yürütülmektedir. BOLOGNA sürecine uygun mesleki bilgi dersleri ile alan dışı bilgi dersleri verilmektedir. Teorik ve Uygulamalı Dersler ile ilgili eğitim faaliyetlerinde, modern teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır. Mühendislik eğitiminin verimli ve nitelikli gerçekleştirilmesi öncelikli olarak seçilmiş hedef olup, bu kapsamda fakülte lisans bölümlerinin tamamı, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonu süreci içinde bulunmaktadır.