2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Başvuruları Başladı

20 Nis, 2024

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı yabancı dil muafiyet sınavı başvuruları 02.10.2023-10.10.2023 tarihleri arasındadır.  Başvuru öncesinde bilinmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

  • Sınav yalnızca 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencileri kapsamaktadır.
  • 2023-2024 Eğitim Öğretim yılından önce Üniversitemize kayıt olan , daha önce Üniversitemizde dersi alarak başarısız olan veya hiç almayan ayrıca ikinci kez sınava katılmak isteyen öğrencilerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılacaktır.
  • Önceki öğrenmelere ilişkin muafiyet başvurusunda bulunan yeni kayıt öğrencilerinin muafiyet başvuru formunda İngilizce I ve İngilizce II dersleri yer alıyorsa sınava başvuru yapmaları uygun değildir.
  • Öğrenci bu haktan bir kez yararlanabilir.
  • Muafiyet sınavında başarı durumunun tespitinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 26’ ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır.
  • Muafiyet sınavından alınan not akademik ortalamaya dâhil edilir.
  • Muafiyet sınavından başarılı olan öğrencilerin harf notları, transkriptte İngilizce I ve İngilizce II derslerine yansıtılır. 
  • Muafiyet sınavından başarısız olan öğrenciler ilgili dönemlerde dersleri almak ile mükelleftir.

 Başvuru yapmak için tıklayınız.