2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Ders Ve Sınavların Uygulanma Şekli Hakkındaki Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosu’nun 31.03.2023 tarihli toplantısı gereği,

- Lisans ve Önlisans Bölüm/Programlarında hâlihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim sistemi ile birlikte isteyen öğrencilerimizin derslere yüz yüze katılımı için devam şartı aramadan hibrit eğitim modeli ile yüz yüze eğitim verilecektir.

-Öğrencilerimizin, yüz yüze eğitime ilişkin giriş yapacakları ders programları için web sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavları, Akademik Takvim ile ilan edilen tarihlerde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi derslerine çevrimiçi olarak devam edecektir.

Detaylı bilgi için öğrencilerimizin Üniversitemiz sosyal medya hesapları ve web sitesi duyurularını takip etmesini rica ederiz.