2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Sonu Mezuniyet İçin Ek Sınav Takvimi

2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Sonu Mezuniyet İçin Ek Sınav Takvimi

İstanbul Rumeli Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin 25. madde I. fıkrasında yer alan “Öğrencilere; staj hariç, öğretim programındaki başarısız oldukları derslerden en fazla ikisi için devam koşulunu yerine getirmiş olmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir.

Aynı haktan AGNO’ su 2.00’ın altında olup not yükseltmek isteyen öğrenciler de yararlanabilir” hükmü kapsamında, Bahar yarıyılı sonu mezuniyet için ek sınav başvurusunda bulunmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri, 03.07.2023-07.07.2023 tarihleri arasında bağlı bulundukları Fakülte/Yüksekokul Sekreterliği’ ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Başlangıç
Tarihi

Bitiş
Tarihi

Bahar Yarıyılı Sonu Mezuniyet İçin Ek Sınav Başvuruları

03.07.2023

06.07.2023

Bahar Yarıyılı Sonu Mezuniyet İçin Ek Sınavları

07.07.2023

07.07.2023

Bahar Yarıyılı Sonu Mezuniyet İçin Ek Sınav Sonuçlarının İlanı

08.07.2023

08.07.2023

 

Başvuru Formu için Tıklayınız.