Bireysel Su Kullanımının Önemine İşaret Levhalarıyla Dikkat Çekiliyor….

05 Mar, 2024
Bireysel Su Kullanımının Önemine İşaret Levhalarıyla Dikkat Çekiliyor….

Küresel dünyada, su kaynaklarının korunabilmesi hususunda farklı uygulamalara başvurulduğu gözlenmektedir. Kurum ve yetkililere düşen suya saygı-koruma çalışmalarıyla birlikte bireylerin de yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğu bilinmektedir. Bireysel su kullanımının kontrolünün sağlanmasıyla çok kıymetli bir yol kat edildiğine inanılmaktadır. 

SORUM, Havacılık Yönetimi Bölümü ve Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen Su Verimliliğinde Bireysel Su Farkındalığı Projesi kapsamında; İstanbul Rumeli Üniversitesi, Mehmet Balcı, Haliç Uygulama ve Araştırma ile Kadıköy Uygulama ve Araştırma Yerleşkelerinde suyun yoğun kullanıldığı alanlara su farkındalığı işaret levhaları yerleştirilmiştir. Geri dönüştürme süreçleri ve çeşitlerinin anlatıldığı levhalar, bireylerin su kullanımında dikkat etmeleri gereken noktaları özetlemektedir. Proje kapsamında, su farkındalığı işaret levhaları üniversitenin web sitesinde de bildirim olarak görülmektedir. Ayrıca, Mart ayı boyunca öğrenciler, personel ve dış paydaşlarla bir araya gelinerek seminerler düzenlenecek, belgesel-film gösterimleri gerçekleştirilecektir.