2023-2024 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Sonu Mezuniyet İçin Ek Sınav Takvimi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin 25. madde I. fıkrasında yer alan  “Öğrencilere; staj hariç, öğretim programındaki başarısız oldukları derslerden en fazla ikisi için devam koşulunu yerine getirmiş olmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Aynı haktan AGNO’ su 2.00’ ın altında olup not yükseltmek isteyen öğrenciler de yararlanabilir” hükmü kapsamında, Güz yarıyılı sonu mezuniyet için ek sınav başvurusunda bulunmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri, 06.02.2024-08.02.2024 tarihleri arasında bağlı bulundukları Fakülte/Yüksekokul Sekreterliği’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

   
   
   
Başlangıç
   Tarihi   
   
Bitiş
   Tarihi   
   
Güz Yarıyılı Sonu   Mezuniyet İçin Ek Sınav Başvuruları   
   
06.02.2024   
   
08.02.2024   
   
Güz Yarıyılı Sonu   Mezuniyet İçin Ek Sınavları   
   
09.02.2024   
   
09.02.2024   
   
Güz Yarıyılı Sonu   Mezuniyet İçin Ek Sınav Sonuçlarının İlanı   
   
10.02.2024   
   
10.02.2024   

 

Başvuru Formu için Tıklayınız