Türkiye’de Toplumsal Deprem Bilinci Paneli

26 Mar, 2024

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Acil Afet Komisyonu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İİSBF – Havacılık Yönetimi Bölümü tarafından “Türkiye’de Toplumsal Deprem Bilinci Paneli” konulu panel gerçekleştirilecektir.

Konuşmacılar: Arş. Gör. Hilal TAŞKIN
                        Burak ÇATLIOĞLU
                        Prof. Dr. İlhan OSMANŞAHİN

Tarih: 28 Mart 2024

Saat: 15.00 – 17.00

Yer: Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi / Hibrit Salon