İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

İstanbul Rumeli Üniversitesi, bir vakıf üniversitesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yüksek eğitim ortamı yaratmayı hedefleyen, özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında disiplinlerarası bir anlayış ve bütüncül yaklaşıma odaklanarak, Türkiye'de yaşam kalitesinde olumlu farklılık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla özel sektör ve devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde; başta tıbbi bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

AKADEMİK PROGRAMLAR

Fakülte ve Bölümler

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksekokul Programlarımız

Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu