Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı kazandırır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları, hastanelerde, özel tahlil laboratuvarlarında diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde özel klinikler ve laboratuvarlarda tıp fakültelerinde, hıfzıssıhha enstitülerinde ve gıda sanayi işletmelerinde çalışacakları gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatlarında da istihdam edilebilmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı  öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler.

Rumeli Eğitim Metodu, uygulanan müfredata ek olarak alanında uzman sektör temsilcileri ve  öğretim elemanları tarafından hazırlanan, yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki ilave sertifika programlarını içermektedir.

Öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkanlarının yanı sıra, kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması sağlık kuruluşlarında farklı tahlillerin yapılması ile ilgili teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim veren ve teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli sağlık personeli yetiştirmektedir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri kurum bünyesinde bulunan laboratuvarlarda gereken testleri ve analizleri yapmak, tahlil edilecek sıvı veya katı maddeleri hazırlamak, gereken raporları çıkarmak veya çıkarılmasını sağlamak, laboratuvarda kullanılan cihazların bakımını onarımını yapmaktadır.

 

Öğrencilerimiz uygulamaya dayalı eğitimleri Üniversitemiz bünyesindeki uygulama sınıflarında ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında uygulamalı olarak yürütülmekte, mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmekte ve donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Uygulama eğitimlerini eğitim dönemlerinde ve yaz aylarında almaktadırlar. 

Üniversitemizin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünün sahip olduğu uygulama / laboratuvar altyapısı ile öğrencilerimiz meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları mesleki bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olarak mezun olmaktadır.

Bu bölümde biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, iyi iletişim kurabilen, göz ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen, rutin işler yapmaktan sıkılmayan, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan, dikkatini uzun bir süre tek noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı ve sorumluluk sahibi kişiler başarılı olabilir.

Üniversitemizin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünün sahip olduğu uygulama / laboratuvar altyapısı ile öğrencilerimiz meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları mesleki bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olarak mezun olmaktadır.

 • Biyoloji
 • Biyoteknoloji
 • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 
 • Genetik ve Biyomühendislik 
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik 
 • Biyomühendislik
 • Hemşirelik 
 • Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;
•    Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları, Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programlarıdır.

•    Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına yerleşen öğrencilerimiz birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencilerimiz çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.

 • Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları
 • Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları
 • Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
 • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
 • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.

Çift anadal imkanı ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı alır. Ayrıca dikey geçiş sınavı ile lisans eğitimlerine devam edebilme imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.