Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Anestezi Teknikeri unvanı kazandırır. Anestezi Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Anestezi Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, doğum evleri ve özel klinikler gibi ameliyat yapılan tüm sağlık kurumlarında istihdam edilebilmektedir. Devlet kadrosunda iki yılda bir yapılan ön lisans KPSS oturumuna katılarak yeterli puanı aldıklarında memur statüsünde çalışabilmektedir.

Anestezi Programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince yan dal ve çift ana dal yapılabilir, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde edebilirler.

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından faydalanabilir. Kariyer İngilizcesi dersleriyle kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilirler.

Anestezi Programı, ameliyat öncesi anestezi uygulamaları için gerekli tüm hazırlıkları gerçekleştirecek, anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesi ve sonlandırılması sırasında anestezi uzman doktoruna destek olabilecek bilgi ve donanıma sahip, sağlık teknikerleri yetiştirmektedir.

Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri, üniversitemizin laboratuvar / uygulama sınıflarında ve anlaşmalı uygulama hastanemizde yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler kazandırılarak öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. 

 

Anestezi Ön lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Anestezi Teknikeri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda iş bulma imkanına sahiptir. Anestezi programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden birinde lisans eğitimlerine devam edebilme imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

Anestezi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;
•    Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi hizmetler Bölümü tüm programları, Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları. 
•    Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;

  • Ağırlıklı Genel Not Ortalama (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler ve tüm programlarıdır.
  • Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası kurum içi yatay geçiş.

 Anestezi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilirler.

Anestezi Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.

  • Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, tüm programları 
  • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları 
  • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları. 

Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

Öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı oldukları ve diğer şartları sağlamaları durumunda anlaşmalı bulunduğumuz üniversiteler ile Erasmus anlaşması çerçevesinde yurtdışı eğitim imkanına sahiptirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programlarıyla desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.