Ağız ve Diş Sağlığı

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri unvanı kazandırır. Ağız ve Diş Sağlığı Programı puan türü TYT (Temel Yeterlilik Testi) olup, eğitim dili Türkçedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunu öğrencilerimiz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, diş protez laboratuvarlarında veya özel kliniklerde istihdam edilebilmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresinde çift ana dal yapabilir, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek yeterli puanı aldıkları takdirde lisans eğitimini tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler.

Rumeli Eğitim Metodu; Uygulanan müfredata ek olarak, alanında uzman sektör temsilcileri ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan, yan dal, çift ana dal ve DGS imkânları kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan Sürekli
Eğitim Merkezi bünyesindeki ilave sertifika programlarını içermektedir.

Öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkanlarının yanı sıra, kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı, diş hekimine destek olacak laboratuvar aşamalarını yürütecek, özel muayenehanelerde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hastaya tedavi sırasında en iyi şekilde olacak diş hekimliği klinik yardımcı elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı programı mezunlarının görevleri; klinik çalışma ortamını hazır hale getirmek, diş hekimine, hasta tedavisi sırasında en iyi şekilde yardımcı olmak, diş hekiminin protez laboratuvarı ile ilişkilerini takip etmek, hastanın tedavisini ‘rahat bir psikoloji’ içinde geçirmesini sağlamak, hastanın altı ayda bir düzenli kontrolünü takip etmek üzere randevularını düzenlemektir.

 

Ağız ve Diş sağlığı Programı öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri, Üniversitemizde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı laboratuvarlarında, uygulama sınıflarında ve anlaşmalı uygulama hastanemizde yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmekte ve öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı programı öğrencilerimiz, uygulama eğitimlerini dönem içinde ve yaz aylarında almaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın tercih ederek sektörde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak çalışmak isteyenlerin; Türkçeyi güzel kullanan, temel bilimlere ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve bunu elindeki malzemeyi aktarabilme gücüne sahip, el ve parmak becerisi olan ve bu organları ile çalışmasına engeli olmayan, estetik anlayış ve görüşü gelişmiş, kullanılan maddelere alerjisi olmayan, dürüst, sağlıklı ve sorumluluk sahibi kişiler olması daha başarılı olmalarını sağlayacaktır.

Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. YÖK’ün zorunlu tuttuğu Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedir. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Programı ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında ÖSYM’nin açtığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile;

Sağlık İdaresi,
Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

Ağız Diş Sağlığı Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi hizmetler Bölümü tüm programları, Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları,
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Ağız Diş Sağlığı Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Dişçilik Hizmetleri Bölümü” tüm programları öncelikle olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans sağlık programından çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.

-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programı

-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm Programı

-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları

-Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları,

-Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları

-Mülkiyet Koruma ve Güvenlik tüm programları

Çift ana dal imkânı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.