Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

2016-2017 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz 6 bölüm başkanlığına bağlı olup 17 ön lisans programı ile eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir. 4 yarıyıl süreli teorik ve uygulamalı eğitim veren Yüksekokulumuzun amacı; hızla değişen ve gelişen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Yüksekokulumuz alanlarında nitelikli ve uzman başarılı kadrosu ile ilk günkü istek ve azimle eğitim vermeye devam etmektedir. Programlardan ‘’ Sağlık Teknikeri’’ unvanıyla mezun olan öğrencilerimizin, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun çatısı altında, gerek iki yıllık eğitim-öğretim hayatınız boyunca gerekse mezuniyet sonrası yaşamınızda okul yönetimimizin ve paydaşlarımızın sevgisi, bilgisi, hoşgörüsü ve ilgisi üzerinizde olacaktır.

Neden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenimimi Rumeli’de Gerçekleştirmeliyim?

2 yıllık eğitim süresi içerisinde, öğrencilere mesleğe ait pratiğin kazandırılması, dolayısı ile bunu sağlayacak kurum alt yapısının yeterli olması çok önemlidir. Gelişim ve kaliteyi önemseyen okulumuz eğitim-öğretim programlarında, her programın gereksinimine uygun mesleki derslerin yanında ortak olarak aldıkları temel tıp, davranış bilimleri ve sosyal bilimlerle ilgili dersler de yer almaktadır. Programlarda ağırlıklı bir yer tutan uygulamalar ise o programda görevli öğretim elemanları gözetiminde, donanımlı laboratuvarlarımızda ve programla ilgili sağlık kurumlarında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizi, tüm programlarda birinci yılın sonunda yer alan yaz stajı ve programın son dönemlerine doğru artış gösteren uygulamalı dersler ile ilgili sektöre hazırlanmaktayız. Sosyal projelerimiz, seminer ve sertifika programlarımızla da eğitimlerimizi zenginleştirmekte; öğrencilerimizi geleceğe ve hayata en iyi şekilde hazırlamaktayız.

Öğr. Gör. Güler BÜYÜKYILMAZ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü