Çocuk Gelişimi

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Çocuk Gelişimi Teknikeri unvanı alarak mezun olurlar. Çocuk Gelişimi Programı puan türü TYT (Temel Yeterlilik Testi) olup, eğitim dili Türkçedir.

Çocuk Gelişimi  teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları, kreş ve gündüz bakım evlerinde, anaokullarında, çocuk esirgeme kurumlarında, hastanelerin oyun odalarında, otellerin çocuk kulüplerinde, özel rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilebilmektedir.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilmekte, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler.

Rumeli Eğitim Metodu; Uygulanan müfredata ek olarak alanında uzman sektör temsilcileri ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan, yan dal ve çift ana dal imkânlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki ilave sertifika programlarını içermektedir.

Öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra, kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkânlarını değerlendirebilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir

Çocuk Gelişimi Programı, 0-18 yaş aralığında tipik ve atipik gelişimi gösteren çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet veren, çocuğun tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleyen ve değerlendiren birimlere nitelikli meslek elemanı yetiştirmektedir. Çocuk Gelişimi Programı, 2 yıllık eğitim süresince, alanında uzman öğretim elemanları tarafından, Çocuk Gelişimi, Çocuk ve Drama, Çocuk ve Oyun, Çocukluk Çağı Hastalıkları, Anatomi, Özel Eğitim, Çocuk Beslenmesi gibi derslerin eğitimini almaktadır. Oyun, drama gibi uygulamalı dersler, “Drama Atölyesinde” işlenmektedir. Ayrıca öğrenciler, üçüncü ve dördüncü dönemlerde Mesleki Uygulama dersi ile alanda uygulama deneyimi yaşama fırsatı elde etmektedir. Özel Eğitim II dersinde programa kayıtlı öğrencilere, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında gözlem imkanı sağlanmaktadır. 

 

Çocuk Gelişimi Ön lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu ) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkânlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;

  • Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun geçiş.
  • Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Çocuk Gelişimi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir. 

Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere, Yüksekokullarda bulunan bölümlere müfredat uygunluğu karara bağlandıktan sonra çap yapabilir. Çift ana dal imkânı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.