İlk ve Acil Yardım

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedic) unvanı alarak mezun olurlar. 

Bu bölüm mezunları acil yardım birimlerinde, acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, acil yardım istasyonları, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, acil yardım kontrol ve komuta merkezlerinde, iş yeri acil yardım ünitelerinde çalışabilirler. 

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından faydalanabilir. Kariyer İngilizcesi dersleriyle kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilirler.

Eğitim süresince, teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dayalı Acil Sağlık Hizmetleri, Ambulans Servis Eğitimi, Acil Yardım ve Kurtarma, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları, İlk ve Acil Yardım Uygulamaları I, İlk ve Acil Yardım Uygulamaları II dersleri verilmektedir. Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri üniversitemizde bulunan ilk ve acil yardım laboratuvarında ve anlaşmalı uygulama hastanemizde yürütülmektedir. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü zorunlu staj uygulaması yapmaları gerekmektedir.

İlk ve Acil Yardım programının amacı; hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, yaşam kurtarıcı ve hastada kalıcı engelleri önlemeye yönelik tıbbi müdahaleleri yapabilen, uygun acil müdahale yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen, hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık personeli yetiştirmektir. 

İlk ve Acil Yardım Programı’nı tercih ederek sektörde İlk ve Acil Yardım Teknikeri olarak çalışmak isteyenlerin;

 • Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı olmaları,
 • El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmeleri,
 • El-göz koordinasyonu yeteneğine sahip olmaları,
 • Sorumluluk alabilen, dikkatli, titiz, tedbirli olmaları,
 • Doğru ve çabuk karar verebilmeleri,
 • İnsanlara yardım etmekten hoşlanmaları,
 • Dayanıklı bir fiziki yapıya sahip olmaları,
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmaları,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stresli ortamlarda çalışabilme yeteneğine sahip olmaları,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmeleri,
 • İş birliği yapabilen kişiler olması beklenmektedir.

 

İlk ve Acil Yardım Ön lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’ dir (YÖK’ün zorunlu tuttuğu). Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

İlk ve Acil Yardım programını başarıyla tamamlayanlar, ÖSYM’nin açtığı Dikey Geçiş Sınavı ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” alanlarının dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

İlk ve Acil Yardım Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;
•    Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi hizmetler Bölümü tüm programları, Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları. 
•    Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.

 • Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları
 • Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
 • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
 • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.

 Çift ana dal imkânı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.