Diş Protez Teknolojisi

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Diş Protez Teknikeri unvanı kazandırır. Diş Protez Teknolojisi Programı puan türü TYT (Temel Yeterlilik Testi) olup, eğitim dili Türkçe’dir.

Diş Protez Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, diş protez laboratuvarlarında istihdam edilebilmektedir.

Diş Protez Teknolojisi  Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilmekte, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilmekte ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde etmektedirler.

Rumeli Eğitim Metodu; Uygulanan müfredata ek olarak alanında uzman sektör temsilcileri ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan, yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki ilave sertifika programlarını içermektedir.

Öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkanlarının yanı sıra, kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. 

Diş Protez Teknolojisi Programı, diş hekimi tarafından planlanan protetik tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle ve en iyi malzemelerle yapımını sağlayan sağlık teknisyenleri yetiştirmektedir. Diş Protez Teknikerleri genellikle diş hekiminin sorumluluğunda çalışmaktadır. Başlıca görevleri ise; hazırlanan diş protezinin kullanıma hazır hale getirilmesi, herhangi bir şekilde kırılan veya üzerinde çatlak oluşan protezlerin onarımı, kullandığı cihazların ve aletlerin temizliğini gerçekleştirmektedir.

 

Diş Protez Teknolojisi Programı öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri üniversite yerleşkemizde bulunan diş protez laboratuvarlarında, uygulama sınıflarında ve anlaşmalı uygulama hastanemizde yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmektedir ve öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini, eğitim dönemi içerisinde ve yaz aylarında almaktadır.

Bu bölümde Türkçeyi güzel kullanan, temel bilimlere ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve bunu elindeki malzemeyi aktarabilme gücüne sahip, el ve parmak becerisi olan ve bu organları ile çalışmasına engeli olmayan, estetik anlayış ve görüşü gelişmiş, kullanılan maddelere alerjisi olmayan, dürüst, sağlıklı ve sorumluluk sahibi kişiler daha başarılı olacaktır.

Diş Protez Teknolojisi Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrenciler Diş Protez Teknikeri unvanı almaktadır. Kamu ya da özel sağlık kuruluşlarının protez laboratuvarlarında çalışabilmektedirler. 

Diş Protez Teknolojisi Ön lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. YÖK’ün zorunlu tuttuğu Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü  Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojileri programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Yönetimi bölümlerinden birinde lisans eğitimlerine devam edebilme imkanına sahiptir. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;
•    Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları, Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programlarıdır.
•    Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Diş Protez Teknolojisi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarı yıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilirler.

Diş Protez Teknolojisi Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Dişçilik Hizmetleri Bölümü” tüm programları öncelikle olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans sağlık programından dönem uzatmaksızın çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programı 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programı
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programı 
-Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programı
-Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programı
-Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları

Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.