Acil Durum ve Afet Yönetimi

Bölüm Hakkında

Acil Durum ve Afet Yönetimi, acil durum ve afet yönetimi alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, her türlü acil durum merkezleri, sivil savunma ekipleri, itfaiye teşkilatları, ilgili kamu kurum-kuruluşları ve özellikle AFAD bünyesinde görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip eleman yetiştirmektir. 

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden birinde lisans eğitimlerine devam edebilme imkânına sahip olmaktadır. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi programı, 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans programıdır. Eğitim süresince, Arama ve Kurtarma Teknikleri, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Davranış Bilimleri ve İletişim, Temel İlk Yardım, fizyoloji, anatomi vb. dersleri okutulmaktadır. Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri, üniversitemizin laboratuvar/uygulama sınıflarında, anlaşmalı uygulama hastanelerimizde ve kurumlarda yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler kazandırılarak öğrencilerimiz, donanımlı elemanlar olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini, dönem içinde ve yaz aylarında almaktadır.

 • İnsanlara yardım etmeyi seven,
 • Soğukkanlı,
 • Acil ve anlık gelişen olaylarda ve baskı altında doğru kararlar alabilen,
 • Karmaşık problemlere alternatif çözümler bulabilen,
 • Engelli ve sarp arazilerde çalışmaya uygun vücut yapısına ve psikolojiye sahip,
 • Farklı coğrafyalara hızlı adapte olabilen ve uzun süre çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili iletişim becerilerine sahip,
 • Alanındaki dünya genelinde gelişmeleri takip eden,
 • Sorumluluk duygusu yüksek, gerektiğinde insiyatif alabilen bireyler olması gerekmektedir

Programdan mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler. 

Acil Durum ve Afet Yönetimi programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği önlisans sağlık programından çift anadal diploması alma hakkına sahiptir. 

Dişçilik Hizmetleri Bölümü, Tüm Programları
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Tüm Programları
Tıbbi Hizmetler Bölümü Tüm Programları

Öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı oldukları takdirde ve diğer şartları sağlamaları durumunda, anlaşmalı bulunduğumuz üniversiteler ile Erasmus anlaşması çerçevesinde yurtdışı eğitim imkanına sahiptirler. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

Verilmesi Planlanan Sertifikalar;

 • Kalite Yönetim Sistemleri
 • Enfeksiyon Kontrolü
 • Etkili İletişim
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Sağlık Turizmi
 • Girişimcilik
 • Girişimsel İşlemler