Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Diyaliz Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Diyaliz Teknikeri unvanı kazandırır. Diyaliz Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Diyaliz Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları, diyaliz merkezlerinde, devlet ve üniversite hastanelerinde çalışabilecekleri gibi özel hastanelerde de istihdam edilebilmektedir.

Diyaliz Programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilmekte, ayrıca mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilmede avantaj elde ederler.

Rumeli Eğitim Metodundan Uygulanan müfredata ek olarak alanında uzman sektör temsilcileri ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan, yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki ilave sertifika programlarını içermektedir.

Öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkanlarının yanı sıra, kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. 

Programın amacı; böbrek hastalarının ihtiyacına yönelik olarak diyaliz tedavisinde hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi ve işlemlerinin sonlandırılmasının yanı sıra hasta ve yakınlarını tedavi hakkında bilgilendiren, diyaliz makinasının bakımını sağlayan nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca; periton diyalizi hastalarının bakımını, kontrolünü, katater bakımı, transfer set değişimi, solüsyonların değişimini yapar, hasta eğitimi verir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Diyaliz Programı öğrencileri, uygulama laboratuvarları ve anlaşmalı hastanelerde aldıkları uygulama ağırlıklı eğitimler kapsamında mesleki donanıma sahip olurlar.

 

Diyaliz Programı, 2 yıllık eğitim öğrenciler, temel tıp bilimleri ve mesleki teorik derslerin yanında Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz ünitelerinde, klinik uygulama dersleri almaktadır. Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri, üniversitemizde bulunan laboratuvarlarda ve anlaşmalı uygulama hastanelerimizde yürütülmektedir. Bu sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmekte ve öğrencilerimiz, donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini eğitim dönemi içerisinde ve yaz aylarında almaktadır.

Bu bölümde mesleğini ve insanları seven, hoşgörülü dikkatli ve araştırıcı, yüksek sorumluluk duygusuna sahip, mekanik aletlere karşı ilgi duyan, mesleği alanındaki gelişmeleri, güncel yayınları ve bilimsel yayınları takip eden kişiler başarılı olabilir.

Diyaliz Ön lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir.(YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Diyaliz Teknikeri, hemodiyaliz ve periton diyaliz alanlarında uzmanlaşır. Diyaliz Teknikerleri, özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde, diyaliz ünitelerinde çalışabilir. Diyaliz programını başarıyla tamamlayanlar, ÖSYM’nin açtığı Dikey Geçiş Sınavı ile “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” alanlarında dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.

Diyaliz Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;
•    Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi hizmetler Bölümü tüm programları, Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları. 

•    Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Diyaliz Programı öğrencilerimiz, Çift Anadal kapsamında “Tıbbi Hizmetler Bölümü” tüm programları öncelikle olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.

-    Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-    Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, tüm programları
-    Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
-    Sağlık Bakım Hizmetleri bölümü tüm programları
-    Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
-    Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları. 

Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Diyaliz Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.