Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Tıbbi Sekreter unvanı kazandırır.

Tıbbi Sekreter  Meslek Elemanı unvanı alan ön lisans mezunları tüm kamu sağlık kurumları, özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir ayrıca mezuniyet sonrası DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilirler ve meslek hayatlarında hem kazanç sağlayabilir ve tercih edilebilirler.

Tıbbi Sekreterler tüm kamu sağlık kurumları ile her türlü özel hastane ve sağlık kuruluşunda çalışabilmektedir. KPSS ile atananların büyük bir bölümü kamu hastaneleri ile üniversite hastanelerine atanmaktadır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarının iş alanları; İl Sağlık Müdürlükleri, Adli Tıp Kurumları, Ambulans Şirketleri, Devlet Hastaneleri, Medikal Malzemenin Satış ve Tanıtım İşleri, Özel Hastane ve Klinikler, Özel Muayene Hekimliği, Sağlık Ocakları, Dispanserler, Tıbbi Yazılım Şirketleri Ve Üniversite Hastaneleridir. Mezunlar, KPSS’ye katılarak memur olarak atanabilmektedir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, özel ya da kamu hastanelerinde sağlık ocaklarında hastalıkların tanı teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli sağlık personeli yetiştirmektedir.

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı önlisans eğitimini başarı ile tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.

Yatay geçiş İşlemleri Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;

1- Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler;

- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tüm Programları

-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
-Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
-Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
-Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.

2- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türünü göre istediği önlisans programına geçiş yapabilir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerimiz çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları 
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
-Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
-çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
-Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.

Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.