Elektronörofizyoloji

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Elektronörofizyoloji Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Elektronörofizyoloji  Teknikeri unvanı kazandırır. Elektronörofizyoloji Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir.

Elektronörofizyoloji Teknikeri  unvanı alan ön lisans mezunları, nöroloji, KBB, psikiyatri, çocuk göğüs hastalıkları, fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde kamu kuruluşları ve özel hastanelerin, polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde istihdam edilebilmektedir. Devlet kadrosunda iki yılda bir yapılan ön lisans KPSS oturumuna katılarak yeterli puanı aldıklarında memur statüsünde çalışabilmektedir.

Elektronörofizyoloji programı öğrencileri, 2 yıllık eğitimleri süresince çift ana dal yapabilir, mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde edebilirler.

Elektronörofizyoloji Programı, merkezi sinir sistemi bozukluklarından kaynaklı çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde faydalanılan nörofizyolojik tekniklerin uygulanmasında, uzman doktora yardımcı olarak çalışabilecek ve teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli sağlık personeli yetiştirmektedir. Elektronörofizyoloji Teknikerleri, çalıştıkları hastanelerde ilgili uzman doktorların da gözetim ve denetiminde gerçekleştirdikleri iş ve işlemler: Elektroensefalografi (EEG) çekimi basit sinir aleti çalışmaları (EMG çekimi) Polisomnografi cihazlarının kullanımı beyin sapı uyarılma potansiyellerinin analizini gerçekleştirir ve gerektiğinde uzman hekimleri bilgilendirmektedir. Görsel uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapmak görevleri arasındadır. Hasta kayıtlarını tutarak gerektiğinde hasta takibini yapmaktadır. Uzman doktora yardımcı olmaktadır.

 

Uygulanan müfredata ek olarak alanında uzman sektör temsilcileri ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan, yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki ilave sertifika programlarını içermektedir.

Öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkanlarının yanı sıra, kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir.

Elektronörofizyoloji programını başarıyla tamamlayanlar, ÖSYM’nin açtığı Dikey Geçiş Sınavı ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” alanlarının dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

Ameliyathane Hizmetleri Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;
•    Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi hizmetler Bölümü tüm programları, Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları. 

•    Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Elektronöfizyoloji Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.

  • Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları
  • Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
  • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.

Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

Öğrencilerimiz, üniversitemiz tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olmaları ve gerekli şartları sağlamaları durumunda, anlaşmalı bulunduğumuz üniversiteler ile Erasmus anlaşması çerçevesinde yurtdışı eğitim imkanına sahiptir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Elektronöfizyoloji Programı öğrencileri eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programlarıyla desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.