Ameliyathane Hizmetleri

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri unvanı alarak mezun olurlar.

Bu bölüm mezunları kamuya ait eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversitelere bağlı hastaneler ile özel hastanelerin ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitelerinde çalışabilirler.

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından faydalanabilir. Kariyer İngilizcesi dersleriyle kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilirler.

Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri üniversitemizde bulunan ameliyathane laboratuvarında ve anlaşmalı uygulama hastanemizde yürütülmektedir. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü zorunlu staj uygulaması yapmaları gerekmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri programının amacı; ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemelerin ameliyattan önce hazır hale getirilmesi, ameliyat sırasında cerrahi ekibe malzeme tedarik edilmesi ve ameliyathane ortamının ameliyata uygun hale getirilmesine yönelik işleri gerçekleştiren ve ameliyata giren ekipte doğrudan yer alıp, uygulama açısından destek veren donanımlı teknik sağlık personeli yetiştirmektir.

Ameliyathane Hizmetleri Programı’nı tercih ederek sektörde Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri olarak çalışmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı olmaları,
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmeleri,
El-göz koordinasyonu yeteneğine sahip olmaları,
Sorumluluk alabilen, dikkatli, titiz, tedbirli olmaları,
Doğru ve çabuk karar verebilmeleri,
Cerrahın direktiflerini hemen anlayıp uygulayabilmeleri,
Dayanıklı bir fiziki yapıya sahip olmaları,
Güçlü iletişim becerilerine sahip olmaları,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stresli ortamlarda çalışabilme yeteneğine sahip olmaları,
Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmeleri,
Bulaşıcı hastalık taşımamaları beklenmektedir.

 

Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’ dir (YÖK’ün zorunlu tuttuğu). Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Genel İngilizce seviyeleri CEFR’ e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Ameliyathane Hizmetleri programını başarıyla tamamlayanlar, ÖSYM’nin açtığı Dikey Geçiş Sınavı ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” alanlarının dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

Ameliyathane Hizmetleri Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;
•    Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi hizmetler Bölümü tüm programları, Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları. 
•    Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları
-Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları 
-Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
-Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
- Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.

Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.