Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, öğrencilerine 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Tıbbi Görüntüleme Teknikeri unvanı kazandırır. 

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları kamu veya özel hastanelerin Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi birimlerinde ayrıca özel görüntüleme merkezleri, poliklinikler ve muayenelerde istihdam edilebilmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Programının amacı; bireylerin sağlık durumunda erken ve doğru tanılama yapabilmede ve tedavi sürecini başlatmada vazgeçilmez olan radyolojik görüntüleme kapsamında üst düzeyde eğitim almış radyolojinin geleneksel ve dijital tüm cihazlarıyla çalışabilecek, bilgi ve deneyime sahip cihazların temelini ve uygulamasını bilen radyolojik incelemelerin kalitesini arttırmayı ve meslekte başarıyı hedefleyen sağlık personeli yetiştirmektedir.

Öğrencilerimizin uygulamaya dayalı eğitimleri, anlaşmalı uygulama hastanelerimizde uygulamalı olarak yürütülmekte mesleğin gerektirdiği yeterlilikler yerine getirilmekte ve öğrencilerimiz donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini eğitim döneminde ve yaz aylarında almaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden birinde lisans eğitimlerine devam edebilme imkânına sahip olmaktadır. Program müfredatı fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal imkânlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından faydalanabilir.

Öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkânlarının yanı sıra, kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkânlarını değerlendirebilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. 

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının eğitim dili Türkçedir. YÖK’ün zorunlu tuttuğu İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesi ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans eğitimini başarı ile tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile; Hemşirelik, Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.

Yatay geçiş İşlemleri Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;

1- Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler;

-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tüm Programları
-Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları
-Terapi ve Rehabilitasyon bölümü tüm programları
-Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
-Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
-Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
-Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.
 

2- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türünü göre istediği önlisans programına geçiş yapabilir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerimiz çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.

  • Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Terapi ve Rehabilitasyon bölümü tüm programları
  • Tıbbi Hizmetler Bölümü tüm programları 
  • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.

 Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencileri eğitim süresi boyunca, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programlarıyla desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.