Bölüm Hakkında

Üniversitemizin Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi programı öğrencileri bölümlerinden 2 yıllık eğitim sonunda önlisans derecesi ile mezun olurlar. Okula giriş TYT puanı ile olup, eğitim dili Türkçedir. 

Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitimleri süresinde çift ana dal yapabilir ya da yan dal programıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilmektedir. Mezuniyet sonrası DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek lisans eğitimini tamamlayabilir ve meslek hayatlarında hem kazanç hem tercih edilme avantajı elde edebilirler. Uygulanan müfredata ek olarak Rumeli Eğitim Metodu ile alanında uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanan yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından da yararlanabilirler.

Kariyer İngilizcesi dersleriyle mezunlarımız, ulusal iş imkanları edinebilir, kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarından da yararlanabilir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim sonunda önlisans diploması ile Fizyoterapi Teknikeri unvanı alarak mezun olurlar. 

Fizyoterapi Programı mezunları, başta fizik ve rehabilitasyon bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA / Termal tesislerinde çalışmak üzere bilimsel donanıma sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren sağlık sektöründe fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi uygulamalarında uzman doktora yardımcı olmak üzere görev alabilmektedir. Bu sebeple Fizyoterapi Teknikerleri, çalıştıkları hastanelerde, ilgili uzman doktorların gözetim ve denetiminde yapmış oldukları iş ve işlemler ile, hastayı fizik tedaviye hazırlar, fizik tedaviyi ilgili doktor veya fizyoterapi uzmanı direktifleri doğrultusunda uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve fizyoterapi cihazlarının bakımını yapmaktadır.

Rumeli Eğitim Metodu uygulanan müfredata ek olarak alanında uzman sektör temsilcileri ve  öğretim elemanları tarafından hazırlanan ,yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki ilave sertifika programlarını içermektedir.

Öğrencilerimize mezun olduktan sonra ulusal iş imkanlarının yanı sıra, kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilecekleri Kariyer İngilizcesi dersleri verilmektedir. 

Eğitim süresince, teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dayalı Masaj Teknikleri, Fizyoterapiye Giriş, Romatizmal Hastalıklar, Nörolojik Hastalıklar, Kineziyoloji, Ortez Protez, Elektroterapi ve ağırlıklı olarak Fizyoterapi Uygulamaları dersleri verilmektedir. Eğitimler, üniversitemizde bulunan cihazlar ve ekipmanlarla yapılan uygulamalar, öğrencilerimize mezuniyet öncesi pratik deneyim kazandırmaktadır. Bu sayede mesleğin gerektirdiği yeterlilikler kazandırmakta ve öğrencilerimizin, donanımlı bir sağlık personeli olarak yetiştirilmektedir.

Fizyoterapi Teknikerleri, başta fizik ve rehabilitasyon bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA / Termal tesislerinde çalışmak üzere bilimsel donanıma sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren sağlık sektöründe fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi uygulamalarında uzman doktora yardımcı olmak üzere görev alabilmektedir. Bu sebeple Fizyoterapi Teknikerleri, çalıştıkları hastanelerde, ilgili uzman doktorların gözetim ve denetiminde yapmış oldukları iş ve işlemler ile, hastayı fizik tedaviye hazırlar, fizik tedaviyi ilgili doktor veya fizyoterapi uzmanı direktifleri doğrultusunda uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve fizyoterapi cihazlarının bakımını yapmaktadır.

 

Fizyoterapi önlisans programının eğitim dili Türkçedir (YÖK’ün zorunlu tuttuğu). Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesi ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Fizyoterapi Teknikerleri, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda; uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilmektedir. Fizyoterapi programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

Fizyoterapi Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.

Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;
•    Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi hizmetler Bölümü tüm programları, Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları
•    Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Fizyoterapi Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programlarında çift ana dal yapabilirler. Başka bir bölümden çift ana dal yapma talebini iletirse ilgili program ve fakülte arasında uygunluk hakkında değerlendirme yapılır. İkinci Ana dalını tamamlayan öğrenci bu programdan da diploma almaya hak kazanır.

Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi Programı öğrencileri, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen bölüme özel sertifika programlarıyla desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.