Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Radyoterapi Teknikeri unvanı alarak mezun olurlar. 

Radyoterapi Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları, onkoloji bölümü bulunan devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, özel hastaneler, özel klinikler ve onkoloji merkezlerinde istihdam edilebilmektedir.

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından faydalanabilir. Kariyer İngilizcesi dersleriyle kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilirler.

Eğitim süresince; teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dayalı, Klinik Onkoloji, Radyoterapi Cihazları, Radyoterapide Tedavi Planlaması, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Uygulamaları dersleri verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu ve özel sağlık kurumlarında 30 iş günü yaz stajı uygulaması yapmaları gerekmektedir.

Programın amacı; kanser hastalarının radyoterapi tedavisini tüm süreçleriyle gerçekleştirebilecek, tedavi ve tanı cihazlarını (bilgisayarlı tomografi, ultrason, nükleer görüntüleme, radyodiyagnastik, röntgen vs.) kullanma ve bakım becerisine sahip, bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilecek, donanımlı, onkoloji uzmanına destek olarak çalışacak nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

Radyoterapi Programını tercih ederek sektörde Radyoterapi Teknikeri olarak çalışmak isteyenlerin fizik ve biyolojiye ilgili ve hastalara karşı duyarlı kişiler olması yeterlidir. İstanbul Rumeli Üniversitesinde müfredata ilave olarak verilen eğitimlerle kişinin el göz koordinasyonu becerisi geliştirilmekte, Radyoterapiye özgü sözlü ve yazılı yönergeleri anlayıp uygulayabilmesi öğretilmekte, dikkat ve empati özellikleri kazandırılmakta, sorumluluk sahibi olma duygusu aşılanmaktadır.

 

Radyoterapi Programının eğitim dili Türkçedir. YÖK’ün zorunlu tuttuğu İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesi ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Radyoterapi Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerinden birinde lisans eğitimlerine devam edebilme imkanına sahip olmaktadır. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

Ameliyathane Hizmetleri Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.


Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;

•    Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi hizmetler Bölümü tüm programları, Sağlık Hizmetleri Bakım Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.
•    Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Radyoterapi Programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.

  • Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Terapi ve Rehalibilitasyon Bölümü tüm programları
  • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları.

Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyoterapi Programı öğrencileri, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen bölümlerine özel sertifika programı ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.