Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Patoloji Laboratuvar Teknikeri unvanı alarak mezun olurlar.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri unvanı alan ön lisans mezunları, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları, özel patoloji laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, Moleküler Patoloji Laboratuvarlarında istihdam edilebilmektedir.

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından faydalanabilir. Kariyer İngilizcesi dersleriyle kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilirler.

Eğitim süresince; teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dayalı, Makroskopk Diseksiyon, Jinekolojik Sitoloji, Genel Histoteknoloji, Genel Sitoteknoloji ve Laboratuvar Uygulamaları dersleri verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için kamu veya özel sağlık kurumlarında 30 iş günü yaz stajı uygulaması yapmaları gerekmektedir.

Programın amacı; hastalıkların tanımlanmasında kullanılan bilimsel araştırma ve inceleme yöntemlerini tüm süreçleriyle gerçekleştirebilecek, teknik cihaz ve malzemeleri kullanma ve bakım becerisine sahip, bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilecek, donanımlı, patoloji uzmanına yardımcı olarak çalışacak nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programını tercih edenlerin insan biyolojisi ve kimya ile ilgili, insan sağlığına duyarlı kişiler olması yeterlidir. İstanbul Rumeli Üniversitesinde müfredata ilave olarak verilen eğitimlerle öğrencilerin dikkat ve el-göz koordinasyonu becerisi geliştirilmekte, patoloji tekniklerinde kullanılan cihaz ve malzemelerin yönergelerini anlayıp uygulayabilmesi öğretilmekte ve sorumluluk sahibi olma duygusu aşılanmaktadır.

 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programının eğitim dili Türkçedir. YÖK’ün zorunlu tuttuğu İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesi ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı ile “Biyoloji”, “Biyomühendislik”, “Moleküler Biyoloji ve Genetik”, “Biyoteknoloji”, “Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji”, “Genetik ve Biyomühendislik”, “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerinden birinde lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. Program müfredatı, fakültede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler düşünülerek hazırlanmış ve dönem kaybı yaşamamaları hedeflenmiştir.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’na yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türüne göre istediği ön lisans programına geçiş yapabilir.
Yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun bölümler; Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü tüm programları, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı öğrencilerimiz, çift ana dal kapsamında “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” tüm programları öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği istediği ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift ana dal diploması alma hakkına sahiptir.

  • Dişçilik Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm programları
  • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü tüm programları
  • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri tüm programları
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tüm programları

Çift ana dal imkanı ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen bölümlerine özel sertifika programı ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapabilir.