Müdürün Mesajı

Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde 11 adet Anabilim Dalında toplamda 31 adet Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Enstitünün temel felsefesi; gerek Sosyal Bilimler, gerek Siyasal Bilimler, gerek Sağlık Bilimleri ve gerekse Fen Bilimleri açısından Dünya’da ve Türkiye’de çok büyük bir potansiyele sahip olan başta İstanbul olmak üzere Marmara, Trakya, Ege, Karadeniz gibi bölgelerdeki üniversite-sanayi iş birlikteliklerini geliştirecek tez ve proje çalışmaları ile “4+0 Endüstri Çağında” ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlayacak olan yerli ve milli teknolojik birikimimizi geliştirmeye doğrudan katkıda bulunmak, Ar-Ge ve eğitim-öğretim faaliyetlerini küresel dünyanın gelişmelerine uygun olarak planlamak, yönlendirmek koordine etmek, toplum ve iş dünyasına sunarak uluslararası standartlar çerçevesinde uygulamalarını takip ederek çağdaş ve bilimsel bilgiye ulaşmaktır. 

Tezli programda amaçlanan, lisans mezunlarını güncel araştırmalara teşvik etmek ve doktora programlarına hazırlamaktır. Tezsiz programda ise, lisans mezunlarına, ülkenin gereksinimlerine göre ve güncel konularda üst düzeyli dersler ve projelerle uzmanlık kazandırmak ve/veya uzmanlık bilgilerini derinleştirmek amaçlanmaktadır.

 

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

Enstitü Müdür V.