Müdürün Mesajı

Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne hoş geldiniz. Lisansüstü Eğitim Enstitümüz bünyesinde 12 adet Anabilim Dalımız bünyesinde, 14 adet Tezli, 14 adet tezsiz, 3 adet uzaktan eğitim Yüksek Lisans programı ve 2 adet Doktora programı olmak üzere toplamda 33 lisansüstü programımız bulunmaktadır. Üniversitemizin gelişen akademik yapısına paralel olarak, program sayısı ve çeşitliliğimiz her yıl zenginleşmektedir. Enstitümüz bünyesindeki lisansüstü eğitim programlarımız, öğrencilerimizin mesleki bilgilerini derinleştirmelerine, alanlarındaki gelişmeleri yakından takip etmelerine ve kariyer gelişimlerine olanaklar sağlamasının yanında, aynı zamanda alanında nitelikli insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve araştırmacı bilim insanlarının yetiştirilmesine önemli katkılar vermektedir.

Enstitümüzün temel felsefesi; gerek Sosyal Bilimler, gerek Siyasal Bilimler, gerek Sağlık Bilimleri ve gerekse Fen Bilimleri açısından Dünya’da ve Türkiye’de çok büyük bir potansiyele sahip olan başta İstanbul olmak üzere Marmara, Trakya, Ege, Karadeniz gibi bölgelerdeki üniversite-sanayi iş birlikteliklerini geliştirecek tez ve proje çalışmaları ile ulusal ve uluslararası bilimsel alana katkı sağlayacak olan yerli ve milli teknolojik birikimimizi geliştirmeye doğrudan katkıda bulunmak, uluslararası standartlar çerçevesinde Ar-Ge ve eğitim-öğretim faaliyetlerini küresel dünyanın gelişmelerine uygun olarak planlamak, yönlendirmek koordine etmek, toplum ve iş dünyasına sunmaktır.

Enstitümüz, bu felsefemiz doğrultusunda, üstlendiği sorumlulukların bilincinde, sahip olduğu yüksek nitelikli, çalışkan akademik ve idari personeli ile toplumsal yaşama ve bilim dünyasına hizmet etme amacı doğrultusunda,  lisansüstü eğitim ve öğretimi daha kaliteli ve nitelikli hâle getirmek için faaliyetlerini her geçen gün geliştirerek sürdürmektedir. 

Kariyer yolunda, geleceğe bizimle yürümek isteyen bütün öğrencilerimizi, aramıza davet etmekten mutluluk ve onur duyarım.
Selam ve saygılarımla.

Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN

Müdür