Egzersiz ve Hareket Bilimleri Anabilim Dalı

Programın Amacı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  bünyesinde yer alan  Egzersiz ve Hareket Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, alanında uzman ve tanınmış eğitim kadrosuyla birlikte hareket, egzersiz ve sağlık alanında yeni yaklaşımları takip eden, alanın gelişimine katkı sağlayacak nitelikte bağımsız araştırma ve bilimsel çalışmaların yanında yalnızca ulusal değil uluslararası platformlarda da kariyer  yapabilecek spor bilimci, nitelikli araştırmacı, akademisyen ve eğitimci olarak yeni nesilleri yetiştirmek isteyen bireylere mesleki uzmanlık kazandırmayı ve insanların bedenlerini sağlıklı bir şekilde yönetme becerisine sahip bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Dört yıllık lisans mezunu ve ALES’ten herhangi bir puan türünde en az 55 puan almış tüm adaylar Egzersiz ve Hareket Bilimleri Programı Tezli Yüksek Lisans Programımıza başvurabilirler. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa kabul edilmeleri ve yerleştirilmeleri için ön kayıt olduktan sonra ilgili Enstitüye bağlı anabilim dalının hazırladığı sözlü ve/ veya yazılı sınavdan geçer not almalıdırlar.

Programa başlayacak öğrencilerin beden eğitimi ve spor dışındaki disiplinlerden gelmeleri durumunda bu adayların anabilim dalı ve enstitü kurullarınca uygun görülen ve spor ve egzersiz, hareket ve antrenman, engelliler için egzersiz ve psikososyal alan bilimlerine ilişkin derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamaları gerekecektir.

Öğrencilerin Egzersiz ve Hareket Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olup diploma almaya hak kazanabilmeleri için İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Tezli yüksek lisans programına kabul edilen her öğrenci dört yarıyıllık eğitim sürecinde altısı seçmeli, üçü zorunlu toplam dokuz dersi başarıyla vermek ve bir bitirme tezini hazırlayıp savunmak durumundadır. Bunların karşılığında 120 AKTS alarak da mezun olmaya hak kazanmaktadır. 

Egzersiz ve Hareket Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlarımızdan akademik kariyer yapmak isteyenler, gerekli şartları yerine getirdiklerinde doktora programlarına devam edebilirler. Çalışma hayatına başlamak isteyen mezunlarımız ise Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde, federasyonlarda vb. spor ile alakalı birimlerde görev alabilir, profesyonel ve amatör spor kulüplerinde antrenör ve spor uzmanı olarak çalışabilirler. Spor yapmanın gittikçe yaygınlaştığı günümüze bireysel antrenörlük hizmeti de verebilirler.