Psikoloji Anabilim Dalı

Programın Amacı

Halen yürütülmekte olan Klinik Psikoloji Tezli yüksek lisans programına doğası gereği sadece Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarından alım yapmakta ve klinik psikologlar yetiştirmektedir. Psikoloji alanının genişliği göz önünde bulundurulduğunda ve programa gelen talepler incelendiğinde farklı alanlarda ve özellikle iş hayatında çalışanların psikoloji bilimine ilgi duydukları, bu ilgi doğrultusunda psikoloji biliminin özellikle iletişimsel, grup dinamikleri ve liderlikle ilgili olan alanlarında eğitim almak istedikleri ve bu eğitim doğrultusunda çeşitli konular hakkında çalışma ve araştırma yürütmeye gönüllü oldukları dikkat çekmektedir. Psikoloji yüksek lisans  programının açılmasının bu ihtiyacı karşılayacağı, çalışmakta olan bireylerin programda edindikleri teorik temeller doğrultusunda profesyonel olarak gelişme sağlayacakları, farklı disiplinlerden kabul edilen öğrencilerin psikolojiye kazandıracakları perspektifle bilimsel gelişmeye yeni alanlar açacağı düşünülmektedir.

 

Tezli programdaki hedef, psikoloji alanındaki bilgilerini derinleştirmek ve bireysel bir araştırma tamamlamak isteyen lisans mezunlarını gerekli teorik bilgiyle donatmak ve doktora programlarına hazırlamaktır. Tezsiz programda ise hedef, alan dışı lisans mezunlara kendi alanlarına yeni bir bakış açısı sunmak ve her mezunumuza psikoloji alanında ileri düzey pratik ve uygulama eğitimleriyle uzmanlık kazandırmaktır.

Kendi alanlarında insanlarla iletişim halinde olmak zorunda olan her meslek profesyoneli; psikoloji alanında aldığı, bilimsel hazırlık programını da içeren, bu ileri düzey eğitim sonucu edinecekleri etik, insani ve eleştirel bakışla kariyerlerini bir üst seviyeye taşırlar.

Lisansüstü programlardan mezun olan bireyler; sahip oldukları uzman unvanıyla mesleki ve iş hayatlarına bir uzmanın sahip olduğu derinlemesine teorik kavrayış ve proje uygulama beceriyle devam edebilecekleri gibi üniversitelerde, TÜBİTAK’ta veya AR-GE Merkezlerinde çalışma fırsatları yakalayarak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler.