Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Programın Amacı

Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı; bilim insanı-uygulayıcı modeline uygun bir eğitim-öğretim planından hareketle, klinik psikoloji alanına uzmanlar kazandırmaktır.

 

Program; öğrencilerin ileri düzeyde psikopatoloji temeline sahip, klinik görüşme ve değerlendirme tekniklerine ve psikoterapi kuram ve uygulamalarına hâkim, klinik süpervizyon süreciyle klinik uygulama becerilerini geliştirmiş, klinik psikoloji alanına katkı sağlayan bilimsel araştırmalar yürütebilen, etik ilkelere bağlı uzmanlar olarak mezun olması hedefiyle tasarlanmıştır.

Öğrenciler; yetişkin odaklı programımızda bilişsel-davranışçı terapi ve şema terapi ekolünde, çocuk/ergen odaklı programda ise psikanalitik/psikodinamik psikoterapi ekolünde uzmanlaşma imkanına sahiptir. Klinik Süpervizyon I ve Klinik Süpervizyon II dersleri kapsamında, uzman süpervizörlerin danışmanlığında toplamda iki danışana psikolojik destek hizmeti veren öğrenciler, ilgili psikoterapi ekollerinde uygulama becerilerini geliştirebilmektedir ve klinik stajlarını Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde tamamlayarak uygulayıcı modeline uygun bir şekilde klinik bilgi ve becerilerini geliştirebilmektedir.

Bununla birlikte, öğrenciler ilk dönemlerinde aldıkları İleri Araştırma Yöntemleri dersiyle klinik psikoloji alanında yürütülen bir bilimsel araştırmanın tüm adımlarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmekte; ikinci dönemlerinde aldıkları İleri İstatistik Uygulamaları dersi kapsamında, uluslararası akademik yayınlarda kullanılma sıklığı gün geçtikçe artan bir istatistiksel analiz yöntemi olan Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) uygulamalarını öğrenmektedir. Böylelikle, bilim insanı modeline uygun olarak klinik psikoloji literatürüne katkı sağlayabilecek bilimsel araştırmalar yürütebilme zeminine sahip olmaktadır.

Tüm bu imkanlarla birlikte, programdan mezun olan öğrenciler hem bilim insanı modeli çerçevesinde klinik psikoloji literatürüne katkı sağlayabilecek akademik bir kariyere, hem de uygulamacı modeli çerçevesinde klinik psikoloji alanında sahada aktif olarak rol alabilecek bir klinisyen kariyerine birlikte sahip olabilmektedir.

Programdan mezun olan bireyler, klinik psikolog unvanı almaktadır. Mezun öğrencilerimiz, klinik psikolog olarak hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptir. Çeşitli ruh sağlığı birimlerinde, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde, hastanelerde, okullarda, üniversitelerin psikolojik danışmalık birimlerinde; Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı gibi kamuya bağlı kurumlarda ve üniversiteler, enstitüler gibi çeşitli akademik birimlerde iş imkânı bulabilmektedir.