İşletme Anabilim Dalı

Programın Amacı

Programın amacı, yükseköğrenimlerini İşletme dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır uzmanlar yetiştirmektir.

İşletme Yüksek Lisans Programı’nın misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamaktır.

Uzaktan Eğitim ise; öğrenci ve öğretim elemanının aynı fiziksel ortamda bulunmadığı, internet ortamında eğitim, araştırma, tartışmanın gerçekleştirildiği, yer ve zaman açısından bağımsız çağdaş / zamanın ruhuna uygun bir eğitim sistemidir. Bu amaçla T. C İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde %100 Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

 

Program kapsamında, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını sağlamak; kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini geliştirmek; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir. Ayrıca, işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını sağlamak; kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini geliştirmek; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

İşletme Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, profesyonelliği, inovasyonu ve etik değerleri temel alarak; akılcı ve üretken bir eğitim ve araştırma ortamı sağlamaktadır. Bu anlamda, program öğrencilerine güncel gelişmelerin nabzını tutan ve akademik anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmelerine ve mesleki hayatlarında kariyer sahibi olmalarına olanak sağlar. Ayrıca, lisansüstü eğitimlerle kazanılan bilgi ve yetkinliklerle İşletme Anabilim Dalı Tezli, Tezsiz ve Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz kamu-özel kuruluşlarda ve üniversitelerde bilgi üretimi ve kariyer gelişimi sağlar.

Lisansüstü işletme programlarından mezun olan öğrenciler; Uzman unvanına sahip olabilmekte, gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörlerde lisansüstü düzeyde donatılmış bilgi ve becerileri ile mesleki ve iş hayatlarına devam edebilecekleri gibi Üniversitelerde, Enstitülerde, TÜBİTAK’ta ve AR-GE Merkezlerinde çalışma fırsatları yakalayarak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler.