Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Programın Amacı

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı, öğrencilerin bilgisayar mühendisliği alanında mesleki araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, bilgiyi analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. 

 

Bilgisayar Mühendisliği mezunlarının lisans eğitiminde elde ettikleri bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği ilgi alanına giren konularla pekiştirmeyi ve irdelemeyi; Bilgisayar Mühendisliği problemlerini analitik bakış açıları ile çözümlemeyi, sistem tasarlama, veri analiz etme ve uygulama geliştirme becerilerini arttırmak;

• Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı temel olarak teknolojinin gelişimini takip ederek yazılım geliştirme metodolojileri, yapay zekâ, veri madenciliği, bilgisayar grafikleri, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları ve güvenliği ve bilgisayarla görü konuları ile ilgili mesleki bilgi yetkinliklerini arttırmak;

• Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin değişen ve gelişen dünyaya ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için yaşam boyu eğitimi benimsemelerinin sağlanması; 

• Güncel teknolojik yönelimlerin analiz edilmesi, sosyo-teknik ihtiyaçların belirlenmesi ve mesleki, etik prensipler göz önünde bulundurularak, gelecek teknolojilerin ve araştırma hedeflerinin ortaya konmasında rol üstlenecek becerilerin ve farkındalıkların kazandırılması; 

• Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı öğrencilerinin, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini çözmeye yönelik araştırmalar yaparak ülkeye özgü bilgi birikiminin sağlanmasında katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki eğitim esas alınarak, temel mühendislik dersleri, bilgisayar yazılımı ve donanım sistemlerinin analizinden oluşmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği bölümü sektörün isteklerini karşılayabilecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler;

İnternet Programcısı
Yazılım Mimarı
Sistem ve İş Analisti
Uygulama Programcısı
Yazılım Mühendisi
Bilgisayar Sistem Mühendisi
Bilgisayar Otomasyonu Geliştiricisi
gibi unvanlarda çalışabilmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek, bölümümüz öğrencilerine çağdaş bir mühendislik eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde açılan Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri gibi programlarda araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yaparak veya doktora yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Lisansüstü programlardan mezun olan bireyler; yüksek mühendis ve uzman mühendis unvanları almış oldukları için Üniversitelerde, Enstitülerde, TÜBİTAK’ta ve değişik AR-GE Merkezlerinde çalışma fırsatları yakalayarak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Sektörel çalışma alanları arasında ise Yazılım Geliştirme Şirketleri, Telekom Operatörleri, Teknoloji Altyapı Şirketleri, Finans Kurumları, Araştırma Geliştirme Kurumları/Departmanları, paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları, Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri ,Üretim Şirketleri-Bilgi  Teknolojileri Departmanı, Hizmet Şirketleri – Bilgi Teknolojileri  Departmanı ,  Devlet Kurumları – Bilgi Teknolojileri Departmanlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz, çalışma hayatının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde, ABD ve Avrupa’da başta olmak üzere farklı ülkelerde anlaşmalı üniversitelerde doktora eğitimlerine de devam edebilmektedirler.