Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Programın Amacı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, klinik bilgileri özgün bir şekilde kullanarak klinik ve akademik çalışmaları uzmanlık düzeyinde geliştirdiği yeterlilikleri kullanma ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapma becerisi kazandırır. Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu; Fizyoterapide yüksek lisans ve doktora programlarının, meslekte bilgi ve beceri kazandıran, profesyonel yeterliliği artıran, analitik düşünme yeteneğini geliştiren ve bilimde yeniliklerin takibini sağlayan eğitimler olması gerektiğini bildirmiştir (WCPT, 2016; Physiotherapy-treatment, 2016). Bugün fizyoterapistlerin, birçok ülkedeki eğitim seviyesi, bilimsel yeterlilikleri, mesleki yetki ve sorumlulukları oldukça yüksektir ve yükselmeye devam etmektedir. Klinik uygulamalarda ortaya çıkan gelişimi, meslekte özelleşme, kanıta dayalı bilimsel çalışmalar ve akademik yapılanmalar takip etmiştir.

 

Programın hedefi, lisans mezunu fizyoterapistlere, uluslararası standartlarda, özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmek, sağlam bilimsel temelleri olan bilgiye ulaşımı öğretmek ve sağlamlaştırmak, araştırmaya yönelik fizyoterapist kavramını kazandırmak, değerlendirme, tedavi programı çizme ve standardizasyon etik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan mezunlar vermek, yaptıkları tezlerde yeni yöntemler uygulayan, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen araştırmalar yapan uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Tezli programdaki hedef, lisans mezunlarını güncel araştırmalara teşvik etmek ve doktora programlarına hazırlamaktır. Tezsiz programda ise, lisans mezunlarına, ülkenin gereksinimlerine göre ve güncel konularda üst düzeyli dersler ve projelerle uzmanlık kazandırmak ve/veya uzmanlık bilgilerini derinleştirmek hedeflenmektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek lisans Programı mezunları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun tercih ettikleri bir alanında özelleştikleri ve geliştirdikleri bilgi düzeyleri sayesinde klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde yeterlilikleri kullanabilmektedir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olmaktadır. Kamu ve özel sektör alanlarında hem işe kabul aşamasında hem çalışma hayatlarında özgeçmişlerini güçlendirecek ve tercih edilmelerini sağlayacak bir  basamak olacaktır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, Uzman Fizyoterapist unvanını kazanır. Kamu sektörü, özel klinik ve hastanelerde kazandıkları lisansüstü bilgi ve becerileri ile mesleki hayatlarını devam ettirebilirler.  Ayrıca üniversitelerde akademik çalışma fırsatları yakalayarak akademik kariyerlerine devam edebilirler.