İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Programın Amacı

Sadece ülkemizde değil dünyada da sağlık ve güvenlik konusundaki rakamlar pek de iç açıcı değildir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün rakamlarla ifade ettiği iş kazası ve ölümler dikkate alındığında işletmelerde güvenlik ve sağlık kültürünün oluşturulması ve tüm risklerin ortadan kaldırılabilmesi adına çalışacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının” görevlendirilmesi yasal bir düzenleme ile zorunluluk haline getirilmiştir.

Programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenen öğrenci eğitimidir. İş sağlığı ve güvenliği  konusunda yasal mevzuatı takip eden, mesleki etik kurallara uygun davranan, risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bilgi, beceri ve yetenekte “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” yetiştirmektir.

 

ISG Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açtığı Uzmanlık Sınavları içinde ”B” sınıfı sınava girmeye doğrudan hak kazanmaktadır. (**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Lisans Mezuniyeti için istediği koşul ve bölümlere haiz olma şartı ile)

Öğrencilerimize, ülkenin gereksinimlerine göre ve güncel konularda üst düzeyli dersler ve proje/tezlerle uzmanlık kazandırmak ve/veya uzmanlık bilgilerini derinleştirmek hedeflenmektedir. Bunun yanında, Tezli programdaki diğer bir hedef, güncel araştırmalara teşvik etmek ve doktora programlarına hazırlamaktır.

İSG yüksek lisans programını bitiren kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının B sınıfı Uzmanlık Sınavı’na girmeye hak kazanmaktadır. İş Güvenliği Yüksek Lisansı yapan adaylar, edindikleri nitelikli bilgiler ile yurt içinde ve yurt dışında tüm sektörlerde bu konudaki yetişmiş eleman ihtiyacına cevap verebilmektedir. Bununla beraber, lisansüstü eğitimlerle kazanılan bilgi ve yetkinliklerle mezun olan öğrencilerimiz üniversite-kamu-sanayi işbirliklerinde kurulan köprüler ile topluma ulaşır ve bu yolla bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını teşvik ederler ve kariyerlerini de bir üst seviyeye taşırlar.

Lisansüstü programlardan mezun olan bireyler; lisansüstü akademik unvanlara sahip olacakları için gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde ISG uzmanı olarak çalışarak mesleki ve iş hayatlarına devam edebilecekleri gibi Üniversitelerde, Enstitülerde, TÜBİTAK’ta ve değişik AR-GE Merkezlerinde çalışma fırsatları yakalayarak akademik kariyerlerine de devam edebilmektedirler.