Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programının amacı mutfağa, yemeklere ve yemek yapmaya ilgisi olanlara mutfak sanatları konusunda bilimsel eğitim alma olanağı sağlamak ve etkileşim halinde olduğu diğer tüm bilim ve sanat dalları ile gastronomiyi akademik bir bakış açısıyla inceleyebilmektir. Bu kapsamda programın amacı gastronomi üzerine çalışabilecek, yiyecek ve içecekler hakkında detaylı bilgiye ve sanatsal bakış açısına sahip olma yeterliliğine sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. Programın açılması ile öğrencilerin mesleki ideallerini ulusal ve uluslararası boyutlarda kendilerini değerlendirebileceği ve gastronomi alanının gereklilikleri doğrultusunda fikir sahibi olarak Türkiye Gastronomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Gastronomi ve mutfak sanatları alanında lisans programlarının sayısına ve mezun olanların sayısına bakıldığında, bu alanda yüksek lisans programlarının sayısının yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu alanın en büyük eksikliklerinden biri yetişmiş akademisyen eksikliğidir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) Yüksek Lisans Programı hem özel sektöre insan kaynağı hem de bu alanda akademisyen ihtiyacına cevap verecek bilim insanları yetiştirebilecektir.

Akademik Kadro

   
Anabilim   Dalı   
   
Dersin   Kodu   
   
Dersin   Adı   
   
Dersten   Sorumlu Öğretim Elemanı   
   
Gastronomi ve Mutfak Sanatları   
   
GYL101   
   
Bilimsel   Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği   
   
Prof. Dr. Osman   ÇAKMAK   
   
Gastronomi ve Mutfak Sanatları   
   
GYL103   
   
Gastronomi ve   Turizm   
   
Dr.Öğr. Üyesi   Yusuf YILDIRIM   
   
Gastronomi ve Mutfak Sanatları   
   
GYL105   
   
Gastronomide   Güncel Konu ve Tartışmalar   
   
Dr.Öğr. Üyesi   Yusuf YILDIRIM   
   
Gastronomi ve Mutfak Sanatları   
   
GYL117   
   
Gastronomik   Kimlik ve Destinasyon Geliştirme   
   
Doç.Dr. Mehmet   Sedat İPAR   
   
Gastronomi ve Mutfak Sanatları   
   
GYL125   
   
Gıda Güvenliği   Yönetim Sistemleri   
   
Prof. Dr. Ömer   ÇETİN   

 

 

Ders Planları

 

   
Gastronomi   ve Mutfak Sanatları Tezli YLP Müfredatı   
   
Zorunlu Dersler   
   
Dersin Kodu   
   
Dersin Adı   
   
Teorik   
   
Uygulama   
   
Kredi   
   
AKTS   
   
Dersin Veriliş Şekli   
   
GYL101   
   
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL102   
   
Anabilim Dalı Semineri   
   
0   
   
0   
   
0   
   
12   
   
Örgün   
   
GYL201   
   
Tez Çalışmaları I   
   
0   
   
0   
   
0   
   
30   
   
Örgün   
   
GYL202   
   
Tez Çalışmaları II   
   
0   
   
0   
   
0   
   
30   
   
Örgün   
   
Gastronomi   ve Mutfak Sanatları Tezli YLP Müfredatı   
   
Zorunlu Dersler   
   
Dersin Kodu   
   
Dersin Adı   
   
Teorik   
   
Uygulama   
   
Kredi   
   
AKTS   
   
Dersin Veriliş Şekli   
   
GYL101   
   
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL203   
   
Dönem Projesi    
   
0   
   
0   
   
0   
   
30   
   
Örgün   

 

Tezli ve Tezsiz Seçmeli Ders Havuzu

 

   
Dersin   Kodu   
   
BİRİNCİ   DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ   
   
GYL103   
   
Gastronomi ve   Turizm   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL105   
   
Gastronomide   Güncel Konu ve Tartışmalar   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL107   
   
Yiyecek İçecek   İşletmelerinde İnovasyon ve
    Pazarlama Stratejileri   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL109   
   
Sektörel Seminerler   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL111   
   
Gastronomi   İşletmelerinde Maliyet Kontrol ve Yönetimi   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL113   
   
Gastronomi   Tarihi Araştırmaları   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL115   
   
Sürdürülebilir   Gıda Politikaları ve Tedarik Zinciri   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL117   
   
Gastronomik   Kimlik ve Destinasyon Geliştirme   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL119   
   
Yiyecek İçecek   İşletmelerinde Etik   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL123   
   
Fonksiyonel   Gıdalar   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL125   
   
Gıda Güvenliği   Yönetim Sistemleri   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
İKİNCİ   DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ   
   
GYL104   
   
Yerel Mutfakta   Alan Araştırmaları   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL106   
   
Mutfak Kültürlerinin   Karakteristikleri ve Tadın Fizyolojisi   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL108   
   
Yiyecek İçecek   İşletmelerinde Örgütsel Davranış   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL110   
   
Gastronomi ve   Sosyal Medya   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL112   
   
Gastronomide   E-Pazarlama   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL114   
   
Uluslararası   Mutfaklar   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL116   
   
Yiyecek İçecek   İşletmelerinde Kalite Yönetimi   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL118   
   
Gastronomide   Pazarlama   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL122   
   
Ulusal ve   Uluslararası Gıda Mevzuatı   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL124   
   
İçecek   Endüstrisinde Güncel Konular   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   
   
GYL126   
   
Mutfak Sosyolojisi   
   
3   
   
0   
   
3   
   
6   
   
Örgün   

 

İletişim

Araştırma Görevlisi Orhan MUTU
[email protected]

Araştırma Görevlisi Beydanur NİZAM
[email protected]