Siyaset Bilimi ve Ekonomi Anabilim Dalı

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine çalışma hayatında başarıya ulaşmalarını ve yetkinlik gelişimini sağlamak amacıyla hazırlanmış ve bu bağlamda alt uzmanlık dallarıyla zenginleştirilmiştir. Programda zorunlu derslerin yanı sıra, zengin seçmeli ders seçeneği bulunmaktadır. Öğrencilere ihtiyaç ve isteklerine göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilecekleri geniş bir yelpazeye sahip seçmeli ders alanı oluşturulmuştur. Böylece Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans programı ile her öğrencinin, planladığı kariyere en uygun dersleri seçebilmesi amaçlanmıştır. 

 

Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik kariyer yapmayı hedefleyenlere yönelik olarak açılan lisansüstü programın temel amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak suretiyle akademik bilgi üretmelerine yardımcı olmak ve üretilen bu bilgileri topluma faydalı olacak ve katma değer yaratacak bir biçimde analiz etmelerini ve yorumlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, güçlü bir sosyal bilimler formasyonu içinde akademik kariyer yapmak isteyen katılımcılara kariyerlerinde veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak olan güncel alan bilgisi ve yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Lisansüstü eğitimlerle kazanılan bilgi ve yetkinliklerle Siyaset Bilimi ve Ekonomi Anabilim Dalı Uzaktan, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz devlet ve vakıf üniversitelerinde akademik kariyer yapabilme, kamu ve özel sektör kariyerlerini de bir üst seviyeye taşıma imkânı elde ederler.

Siyaset Bilimi ve Ekonomi anabilim dalından mezun olan öğrencilerimiz Üniversitelerde akademisyen olarak çalışma imkânı elde edebilmelerinin yanı sıra özel sektörden kamu sektörüne, özerk kuruluşlardan sivil toplum örgütlerine ve çeşitli düşünce kuruluşlarına uzanan oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Ayrıca mezunlarımız, çeşitli sivil toplum örgütlerinde, düşünce kuruluşları ve stratejik araştırma merkezlerinde, ulusal ve uluslararası araştırma, danışmanlık ve proje kuruluşlarında, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği vb. uluslararası örgütlerde ve uluslararası temsilciliklerde; politika analisti, siyasi danışman, kamu politikası uzmanı, siyasal iletişim uzmanı, bölge ve politika uzmanı olarak istihdam edilebilmektedir.