İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Programın Amacı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı,  hem disiplinler arası bilimler ve hem de fen bilimleri açısından Dünya’da ve Türkiye’de çok büyük bir potansiyele sahip olan başta İstanbul olmak üzere Marmara, Trakya, Ege, Karadeniz gibi bölgelerdeki üniversite-sanayi iş birlikteliklerini geliştirecek tez ve proje çalışmaları ile “4+0 Endüstri Çağında” ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlayacak olan yerli ve milli teknolojik birikimimizi geliştirmeye doğrudan katkıda bulunmak, Ar-Ge ve eğitim-öğretim faaliyetlerini küresel dünyanın gelişmelerine uygun olarak planlamak, yönlendirmek koordine etmek, toplum ve iş dünyasına sunarak uluslararası standartlar çerçevesinde uygulamalarını takip ederek çağdaş ve bilimsel bilgiye ulaşmaktır.

 

Tezli programdaki hedef, lisans mezunlarını güncel araştırmalara teşvik etmek ve doktora programlarına hazırlamaktır. Tezsiz programda ise, lisans mezunlarına, ülkenin gereksinimlerine göre ve güncel konularda üst düzeyli dersler ve projelerle uzmanlık kazandırmak ve/veya uzmanlık bilgilerini derinleştirmek hedeflenmektedir.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, sürdürülebilir mükemmellik ve İnovasyon felsefesini temel alarak; akılcı, üretken ve sorgulayıcı,   etik değerleri özümsemiş bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak program öğrencilerinin akademik anlamda donanımlı ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde etki sahibi bireyler olarak yetişmelerine ve mesleki hayatlarında kariyer sahibi olmalarına olanak sağlar.

Bununla beraber, lisansüstü eğitimlerle kazanılan bilgi ve yetkinliklerle İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz üniversite-kamu-sanayi işbirliklerinde kurulan köprüler ile topluma ulaşır ve bu yolla bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını teşvik ederler ve kariyerlerini de bir üst seviyeye taşırlar.

Lisansüstü programlardan mezun olan bireyler; Yüksek Mühendis ve/veya Uzman Mühendis gibi lisansüstü akademik unvanlara sahip olacakları için her bir mezun öğrencimiz gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörlerde lisansüstü düzeyde donatılmış bilgi ve becerileri ile yüksek mühendis ve uzman olarak çalışarak mesleki ve iş hayatlarına devam edebilecekleri gibi Üniversitelerde, Enstitülerde, TÜBİTAK’ta ve değişik AR-GE Merkezlerinde çalışma fırsatları yakalayarak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler.