Mimarlık Anabilim Dalı

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı; mimari tasarım, kuram ve eleştiri alanındaki konuları disipliner / disiplinlerarası çeşitli yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanarak irdelemek; mimari tasarım  problemleri için araştırmaya dayalı özgün çözümler üretebilmek; uluslararası standartlara uygun ve kültürel değerlere duyarlı bir yaşam alanı biçimlendirmeye yönelik olarak varolan bilgi ve teknolojilerden en etkin şekilde yararlanmak ve bilgi üretimine katkı sağlamak;  sürdürülebilir çevre ve yaşam kültürünün ulusal ölçekte kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına yönelik olarak bilgilendirme stratejisi oluşturarak bu yönde çalışmalarda bulunmak ve sürekliliğini sağlamak; tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye coğrafyasının, bu medeniyetlere ait yer altı ve yer üstü taşınmaz kültür  varlıklarının tanıtılmasını sağlamak ve bu coğrafyanın arkeolojik, etnografik, siyasal, sosyal ve kültürel dokusunu araştırmak ve korumak için çalışmalar yapmak; mimarlıkta kuram ile meslek pratiği arasındaki karşılıklı etkileşim yöntemiyle oluşan iletişim hakkında programa katılan öğrencilerde farkındalık sağlamak hedefleriyle zengin akademik kadrosu ile eğitim vermektedir. Bu programa Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programları mezunları kabul edilmektedir.

 

Başvuru ve Kayıt İçin İletişim
Eğitim Danışmanı Barış DEMİR
Telefon Numarası : 0534 7405206
E-Mail Adresi        : [email protected]

 

   
Anabilim   Dalı   
   
Dersin   Kodu   
   
Dersin   Adı   
   
Dersten   Sorumlu Öğretim Elemanı   
   
Mimarlık   
   
-   
   
-   
   
Dr. Öğr. Üyesi Burak UZUN