Enstitü Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN

Müdür

Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mustafa KARA

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK

Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK

Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Atakan ÇAĞLAYAN

Egzersiz ve Hareket Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Arman ATASOY

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ

Siyaset Bilimi ve Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Samet MEMİŞ

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özden BAŞKAN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı

Dilistan Şule MARAŞ

Raportör