Institute Board

Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN

Director

Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL

Member

Prof. Dr. Mustafa KARA

Member

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK

Member

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK

Member

Assoc. Prof. Dr. Atakan ÇAĞLAYAN

Member

Asst. Prof. Dr. Arman ATASOY

Member

Asst. Prof. Dr. Yıldırım ERBAŞ

Member

Asst. Prof. Dr. Samet MEMİŞ

Member

Asst. Prof. Dr. Özden BAŞKAN

Member

Asst. Prof. Dr. Hatice Çiğdem ZAĞRA

Member

Dilistan Şule MARAŞ

Reporter