Mevzuat ve Yönetmelikler

Mevzuat ve Yönetmelikler

Yüksek Öğretim Kurulu (20 Nisan 2016 Tarihli) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171119-3.htm