Yönetim Kurulu

Dr. Öğretim Üyesi Sibel DOĞAN

Müdür

Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Gamze BAŞKENT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali PAŞAOĞLU

Üye

Fırat Koşar

Enstitü Sekreteri (Raportör)