Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞAN

Müdür

Prof. Dr. Mustafa KARA

Üye

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA

Üye

Dilistan Şule MARAŞ

Raportör