Spor Yönetimi

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Spor Yönetimi Programı’nın puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Spor Yönetimi Meslek Elemanı unvanı alarak mezun olurlar. 

Spor Yönetimi Meslek Elemanı unvanını alan ön lisans mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinin idari yapısı içerisinde farklı düzeyde yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici pozisyonunda çalışabilmektedirler. Bununla birlikte ülkemizin turistik otel, motel ve işletmelerinde serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere de görev alabilmektedirler.

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz çift anadal imkânları ile farklı bir programdan daha diploma alma hakkına sahiptirler. Ayrıca mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlamak amacıyla ilave sertifika programlarından da faydalanabilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleriyle kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkânlarını değerlendirebilirler.

Programın müfredatında yer alan Yönetim ve Organizasyon, Spor Bilimlerine Giriş, Spor Tarihi, Spor Ekonomisi gibi alan dersleriyle birlikte Genel İşletme, Kariyer Planlama dersleriyle farklı disiplinlere birinci yarıyılda giriş yapılmaktadır. Spor yönetimi alanında görev alacak spor yöneticisi meslek elemanı yetiştirmeyi hedefleyen programın geriye kalan tüm dersleri eşit ağırlıklı olarak diğer dönemlere dağıtılmıştır. Ayrıca Gönüllülük Çalışmaları dersiyle öğrenciler spor yönetimi ve organizasyon projelerinde aktif yer alarak, teorikte öğrendikleri spor yönetimi ve organizasyonu bilgilerini pratiğe dökme imkânına kavuşurlar. Bununla birlikte Temel İlk ve Acil Yardım, Hukukun Temel Kavramları, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi derslerle öğrenciler, mezun olmadan önce alanlarıyla ilgili yan dallar üzerine eğitim görmektedirler. Ayrıca Atletizm, Futbol, Yüzme ve Kayak gibi mesleki seçmeli dersler de öğrencilerin ilgilerine sunulmaktadır.

 

Spor Yönetimi Ön lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen  “Kariyer İngilizcesi” dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesi ve yurt dışı iş imkânlarını araştırabilmesi imkânlarının yolunu açmaktadır.

Spor Yönetimi Programındaki öğrencilerimiz çift anadal programıyla ilgili yönetmelik uyarınca gerekli şartları sağlayarak, tercih edebileceği bölümlerde iki farklı alanda ön lisans diploması alma hakkına sahiptir. Çift anadal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ile belgeleyebilmektedirler. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Programı ön lisans eğitimini başarı ile tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan;

 • İşletme
 • İşletme Yönetimi
 • Rekreasyon
 • Spor Yöneticiliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yönetimi Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mezuniyet güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

 • Spor Yorumculuğu Eğitimi
 • Spor Psikolojisi Eğitimi
 • Yaşlılarda Spor Eğitimi
 • Spor Masajı Eğitimi
 • Engellilerde Spor Eğitimi
 • Sporda Etkili İletişim ve Liderlik Eğitimi
 • Spor ve Sağlık Eğitimi
 • Sporda Yeni Yaklaşımlar Eğitimi