Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hukuk Bölümü / Adalet Programı’nın puan türü TYT olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim sonunda ön lisans diploması ile Adalet Meslek Elemanı unvanı alarak mezun olurlar.

Adalet programından mezun olanlar; hâkim, savcı ve avukatlarla çalışacak nitelikli meslek elemanı olarak çeşitli iş alanlarında istihdam edilme fırsatına sahiptirler. Bölüm mezunlarımız, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı görevlerine atanabilirler. Ayrıca avukatlık bürolarının icra takip departmanlarında ve icra müdürlüklerinde zabıt kâtipliği yapabilmektedirler. Bununla birlikte infaz kurumlarında, devlet bankaları veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlardaki hukuk müşavirliği bölümlerinde ya da noterliklerde iş bulabilirler. 

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz çift anadal imkânları ile farklı bir programdan daha diploma alma hakkına sahiptirler. Ayrıca mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlamak amacıyla ilave sertifika programlarından da faydalanabilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleriyle kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkânlarını değerlendirebilirler.

Adalet Programı öğrencilerimize eğitim süresince; anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, idare hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, ticaret hukuku, medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku gibi temel dersler verilmektedir. Ayrıca özel sektör ve kamu sektöründe çalışmak isteyen öğrencilere nitelikli bir eğitim vermek için İngilizce, UYAP, büro yönetimi, kalem mevzuatı ve klavye kullanımı dersleri de verilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre ders almalarını sağlamak üzere mesleki seçmeli dersler de müfredatta bulunmaktadır.

 

Hukuk Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen  “Kariyer İngilizcesi” dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesi ve yurt dışı iş imkânlarını araştırabilmesi imkânlarının yolunu açmaktadır.

Adalet Programındaki öğrencilerimiz çift anadal programıyla ilgili yönetmelik uyarınca gerekli şartları sağlayarak, tercih edebileceği bölümlerde iki farklı alanda ön lisans diploması alma hakkına sahiptir. Çift anadal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ile belgeleyebilmektedirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Programı ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan;

 • Hukuk bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hukuk Bölümü/Adalet Programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mezuniyet güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

 • Beden Dili
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Kat Mülkiyeti Mevzuatı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Uygulamalı Etkili İletişim Eğitimi
 • İşaret Dili
 • Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu Kapsamında Sorumluluk Halleri
 • Kişilik Değerlerinin Korunması
 • Mobbing Kavramı ve İş Hukukundaki Yeri
 • Borçlar Hukuku Kapsamında Sözleşme Hukuku