Pastacılık ve Ekmekçilik

Bölüm Hakkında

Pastacılık ve Ekmekçilik Programı; Otel İşletmeleri Mutfakları, pastane işletmeleri, fırınlar, restoran işletmeleri, bağımsız ve kurumsal kafeler, catering firmaları, gemi mutfakları, kamu kurum mutfakları ve yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitimli bireyler yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerin oldukça popüler olan pastacılık ve ekmekçilik alanında duyusal yönlerinin geliştirilmesi, girişimci özelliklere sahip yönetici ve şef olabilmesi, yorum ve değerlendirme yapabilmesi, özgün çalışmalarda bulunarak, mesleğin görsel ve sanatsal yönlerini kullanabilmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına özen gösterip uygulayabilmesi, beslenmenin temel ilkelerini öğrenip uygulayabilen, mutfakta iş güvenliği ve ilk yardım konularına hakim olabilmesi, standart reçeteler oluşturup maliyet hesaplamalarını detaylı olarak yapabilmesi, Pastacılık ve Ekmekçilik ile ilgili farklı kültürlerin mutfaklarına da hakim olabilmesi, gıda teknolojileri konularında bilgi sahibi olabilmesi ve diyet programı hazırlayabilecek yeterli bilgi birikimine sahip olabilmesi amaçlanmaktadır.

Başarılarımız için TIKLAYINIZ.

 

 

Pastacılık ve Ekmekçilik programından mezun olan öğrenciler, tatlı ve unlu mamül ürünlerinin çeşitli şekillerde işlenmesi konusunda yeterli derecede bilgi edindikten ve el becerisi kazandıktan sonra, pastane ve fırınların farklı kısımlarında çalışabilme imkânına sahip olabilmektedir. Mezunlarımız, ülkemizin mutfak kültürünün tanıtımı için gastronomi turizminin önemli bir yere sahip olduğu bilinci ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek, eğitimlerini sürdürmektedir. Genel olarak, pastane ve fırınların farklı bölümlerinde pastacılık ve ekmekçilik mesleğini yapabilen mezunlarımız, kurs merkezlerinde eğitmenlik, yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik, gazete ve dergilerde yemeklerle ilgili yayınlar yapabilir, restoranlara menü danışmanlığı hizmeti de verebilmektedir. İş olanakları geniş olan pastacılık ve ekmekçilik programından mezun olan öğrencilerin, mesleğinde yükselebilmesi için özverili bir şekilde çalışarak, mesleki yenilikleri takip etmeleri ve gelişime açık olmaları gerekmektedir. Ayrıca, yeterli seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde, yurt dışında çok sayıda iş olanağı da elde edebilmektedir.

Pastacılık ve Ekmekçilik Programını tercih ederek, sektörde Pastacı ve Ekmekçi olarak çalışmak isteyenler;

• Pasta ve Ekmek ürünleri ile ilgili konulara ilgi duyan,

• İletişime açık,

• Yerel ve uluslararası mutfaklara ilgi duyan,

• Yaratıcı, hayal gücü geniş

• Tat ve koku alma duyuları gelişmiş,

• Bedence güçlü ve sağlıklı,

• Hızlı hareket edebilen,

• Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,

• Mutfak yönetme disiplin anlayışına sahip kimseler olması gerekmektedir. 

Pastacılık ve Ekmekçilik programı, 2 yıllık eğitim süresini kapsayan ön lisans programıdır. Pastacılık ve Ekmekçilik programının uygulama dersleri İstanbul Rumeli Üniversitesi Mehmet Balcı Yerleşkesinde bulunan gastronomi ve mutfak sanatları uygulama mutfağında gerçekleştirilmektedir. Ön lisans mezuniyeti sonrası lisans eğitimine (DGS sınavında istenen puan koşulu ile) İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde devam edebilmektedir. Öğrencilerin iş hayatına hazır olmaları amacı ile İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından eğitim süresince sertifika programları uygulanmaktadır.

Pastacılık ve Ekmekçilik Programı ön lisans bölümünün eğitim dili Türkçe’dir. “Kariyer İngilizcesi Dersleri” öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için alanlarına özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölüm hocaları tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metnin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Bu yüzden dersi alacakların Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR’e göre en az B1 olması istenir. Derslere her yıl devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmesi hedeflenmiştir. 

Pastacılık ve Ekmekçilik programında okuyan öğrenciler, oteller, pastane ve fırınları, turistik tesisler, zincir restoranlar, catering firmaları, yiyecek ve içecek işletmeleri, gıda fabrikaları, özel ve ya resmi kurumların mutfaklarında staj yapma imkânına sahiptir.

Dikey Geçiş

İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Programı önlisans eğitimini başarı ile tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan;

• Gastronomi

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları

• Mutfak Sanatları ve Yönetimi

• Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.

Yatay Geçiş

Yatay geçiş İşlemleri Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği kriterler ile iki şekilde uygulanabilmektedir;

• Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına uygun geçiş. Müfredat uyumluluğu ile dönem uzatmadan geçiş yapabileceği bölümler;

- Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Programları

• Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş esaslarına uygun, kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş.

Pastacılık ve Ekmekçilik programına yerleşen öğrencilerimiz, birinci yarıyıl sonrasında kurum içi ve kurum dışı programlar arası yatay geçiş ile yerleştirme puan türünü göre istediği önlisans programına geçiş yapabilir.

Pastacılık ve Ekmekçilik programı öğrencilerimiz, çift anadal kapsamında “Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü” Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öncelikli olmak üzere aşağıda listelenen bölümlerden seçeceği bir ön lisans programından dönem uzatmaksızın çift anadal diploması alma hakkına sahiptir.

- Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tüm programları

- Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tüm programları

- Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü tüm programları

- Hukuk Bölümü tüm programları

- Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü tüm programları

- Tasarım Bölümü tüm programları tüm programları

- Yönetim ve Organizasyon Bölümü tüm programları

Çift anadal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ile belgeleyebilmektedir.

Üniversitede ilk yılını tamamlayan öğrenciler, Erasmus programına kayıt olup 3 ile 12 ay arasında yurtdışındaki bir üniversitede uluslararası bir deneyim elde etme şansına sahip olur. Erasmus ile öğrenciler akademik becerilerin yanı sıra mesleğe yönelik profesyonel beceriler, mesleki yabancı dil bilgisi ve becerilerini geliştirme fırsatını elde eder. Erasmus programından yararlanabilmenin en büyük şartı akademik not ortalamasıdır. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.20 olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan öğrenci Erasmus programına katılmaya hak kazanır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi ile verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Katılım Sertifikası

• Sağlıklı Beslenme ve Diyet Katılım Sertifikası

• Mutfakta Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Katılım Sertifikası

• Mutfakta İş Güvenliği Katılım Sertifikası

• Servis Teknikleri Katılım Sertifikası

• Mutfak Hizmetleri Yönetimi Katılım Sertifikası

• Catering İşletmeleri Yönetimi Katılım Sertifikası

• Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Pazarlama Yöntemleri Katılım Sertifikası