Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü puan türü EA (Eşit Ağırlık) olup, eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı unvanı alarak mezun olurlar. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, merkez veya yerel karar ve politika süreçlerini oluşturan devletin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere mezun vermektedir. Mezunlar, ulusal ve yerel yönetimler düzeyinde küreselleşen siyasal ve kamu örgütlenmesi içine dahil olur ve yönetimsel süreçlerin önemli aktörleri haline gelirler. Bu çerçevede öğrenci, hem siyaset ve yönetim bilimleri disiplin kuramlarına hâkim olur hem de uygulamalardaki süreçlerinin baş aktörleri haline gelerek devlet idaresi alanlarında uzman personel ihtiyacını karşılar. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları tüm bakanlıklarda meslek-kariyer memuru veya uzman olarak çalışabilmektedir. Müsteşarlıklarda, hükümete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda memur veya uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca devlet müsteşarlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, il özel idarelerinde yönetici ya da uzman olarak çalışabilirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü bünyesinde hem siyaset bilimi hem de kamu yönetimi disiplinleri çerçevesinde geniş yelpazede müfredat içeriği öğrencilere sunulmuştur. Eğitim süresince Kamu Yönetimi biliminde Anayasa ve İdare Hukuku, Borçlar ve Ticaret Hukuku, Yönetim ve Organizasyon, Yerel Yönetimler, Kentleşme Politikası, Kamu Maliyesi ve Türk Vergi Sistemi gibi temel mesleki ve teknik dersleri verilmektedir. Siyaset Bilimi alanında ise Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Sosyolojisi, Türk Siyasal Hayatı, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Çağdaş Siyasal Akımlar, Demokrasi Teorisi, Yerel Siyaset ve Demokrasi gibi temel dersler yer almaktadır. Bunlara ek olarak okutulan Sosyoloji, İktisat, Makro İktisat, Temel Hukuk, Medeni Hukuk, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Genel Muhasebe, Stratejik Yönetim ve Kent Ekonomisi dersleriyle bölümümüz disiplinler arası zengin bir içeriğe ulaşmaktadır. 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık eğitim süresince, Kamu Yönetimi biliminden Anayasa ve İdare Hukuku, Yönetim ve Organizasyon, Yerel Yönetimler, Kentleşme Politikası, Kamu Maliyesi ve Türk Vergi Sistemi gibi temel mesleki ve teknik dersler verilmektedir. Siyaset Bilimi alanından ise Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Sosyolojisi, Türk Siyasal Hayatı, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Çağdaş Siyasal Akımlar, Demokrasi Teorisi, Yerel Siyaset ve Demokrasi gibi temel dersler yer almaktadır. Bunlara ek olarak okutulan Sosyoloji, İktisat, Makro İktisat, Temel Hukuk, Medeni Hukuk, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Genel Muhasebe, Stratejik Yönetim ve Kent Ekonomisi dersleriyle bölümümüz disiplinlerarası zengin bir içeriğe ulaşmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü tercih ederek sektörde Siyaset Bilimci ve Kamu Yöneticisi olarak çalışmak isteyen öğrenciler, aşağıda belirtilen standartlara sahip olmaktadır:
• Siyaset ve Yönetim Bilimi alanlarıyla ilgili kavram, teori ve yaklaşımları bilen, tanımlayabilen ve açıklayabilen,
• Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasal, idari, hukuki, iktisadi ve sosyal değişimleri anlayıp ve yorumlayabilen,
• Türkiye'de ve dünyadaki siyasal ve idari sistemleri, bu sistemlerdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını bilen, tanımlayan ve açıklayabilen,
• Kamu Yönetimi alanında uzmanlık için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olan,
• Güncel siyasal ve idari sorunları tespit eder ve bunlar hakkında çağdaş ve yenilikçi bir bakış açısıyla alternatif çözümler üretebilen,
• Siyasal, idari, hukuki, iktisadi ve sosyal alanlarda geliştirilecek projelerin hazırlanmasında gerekli verileri toplayarak, analiz edebilen,
• Katılımcı ve çoğulcu demokratik bir toplum için sosyal sorumluluğa sahip birey olarak, gerekli olan pozitif gelişmeleri formüle ve teklif edebilen.
Böylelikle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, belirtilen standartlar çerçevesinde mesleki nitelik kazanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları tüm bakanlıklarda meslek-kariyer memuru veya uzman olarak çalışabilmektedir. Müsteşarlıklarda, hükümete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere devlet müsteşarlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, il özel idarelerinde yönetici, memur veya uzman olarak çalışabilirler. 
Bölüm mezunu olan öğrencilerimiz ayrıca akademik kariyerlerine devam etmek isterlerse üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan yüksek lisans programlarında eğitimlerini sürdürebilmektedir. Bu amaçla kurulmuş Siyaset Bilimi ve Ekonomi Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları öğrencilerimize katkı sağlayacak niteliktedir.

Ders programları eş zamanlı olarak güncellenmektedir ve şu an web sitesinde 2021-2022 akademik yılı bahar döneminin güncel ders programı mevcuttur.

Müfredat ve ders içerikleri eş zamanlı olarak güncellenmektedir ve şu an web sitesinde de güncel olarak bölüm müfredatı ve ders içerikleri yer almaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki öğrencilerimiz, çift anadal programıyla “Uluslararası İlişkiler” ve “Radyo, Televizyon ve Sinema” gibi ilgili yönetmelik uyarınca tercih edebileceği bölümlerde dönem uzatmaksızın iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan bir dalda da sertifika alma hakkına sahiptir.

Çift anadal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yönetilen ve değişim programları kapsamında her yıl kontenjan dâhilinde, öğrenciler yurt dışındaki üniversitelere gönderilmekte ve protokol yapılan paydaş üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir. Erasmus programı ile ilgili bilgiler üniversitemiz web sitesinin https://erasmus.rumeli.edu.tr/ adresinde de ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü zorunlu staj programı içermemektedir. Öğrencilerimiz gönüllü olarak yurt içinde staj programlarına katılabilmekte ve Erasmus eğitim hareketliğinde yer alan yurt dışı staj imkanlarından yararlanabilmektedirler. 
Bunun dışında öğrencilerimiz, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını sağlamak amacıyla çeşitli staj programlarına gönüllü olarak katılabilirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans bölümünün eğitim dili Türkçe’dir. “Kariyer İngilizcesi Dersleri” öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için alanlarına özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölüm hocaları tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metnin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Bu yüzden dersi alacakların Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR’e göre en az B1 olması istenir. Derslere her yıl devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmesi hedeflenmiştir. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunları, kamu sektörü ve özel sektörde birçok farklı alanda kariyer yapma fırsatına sahip olabilmektedirler. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklarda memur veya uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca devlet müsteşarlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, il özel idarelerinde yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Diğer yandan bölüm mezunları, idari yargı organlarında idari hâkim olabilmektedirler. Tüm özel kurumlarda istihdam edilebilecekleri gibi sivil toplum kuruluşları, danışmanlık enstitüleri, uluslararası organizasyonlar, düşünce kuruluşları, finans kurumları, bankalar ve medya sektörü de bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar içindedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarının lisansüstü derecelerini elde ederek akademik dünyada da kariyer sahibi olmaları mümkündür.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi ile verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat program güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• Siyaset ve Liderlik Akademisi
• Kent Yönetimi Akademisi
• Protokol Eğitimleri
• Hitabet ve Etkili Konuşma Eğitimleri
• Kişisel İmaj Gelişimi Eğitimleri
• Resmi Yazışma Eğitimleri
• Yazım ve İmla Kurulları Eğitimleri
• İletişim Becerisi Geliştirme Eğitimleri
• Çatışma Yöntemi Eğitimleri
• Stratejik Yönetişim Okulu
• Bilişim Teknolojileri Eğitimleri
• Yabancı Dil Eğitimleri
• Proje Yönetimi Eğitimleri

Bu eğitimlere ek olarak mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerimize; Kaymakamlık, İdari Hakimlik, Bakanlıkların Uzmanlık Yardımcılığı sınavları ile KPSS hazırlık kursları verilmektedir.