Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi İşletme Bölümü, 4 yıllık bir eğitim süreci ile geleceğin başarılı iş insanlarını ve akademisyenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme Bölümü puan türü EA olup, bölümün eğitim dili Türkçe’dir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi İşletme Bölümü, değer üretebilecek zihinsel yapılanmayı inşa ederek, çok disiplinli bir bilim olan işletme bilimini bütüncül bir anlayışla kavrayan, kaynakları doğru bir şekilde bir araya getiren, etkili yönetim ve liderlik becerilerine sahip, etik ve ahlaki değerleri kendine referans alan, yetki ve sorumluluklarının bilincinde, sanatsal ve kültürel noktada donanımlı, yabancı dil açısından profesyonel bir seviyeye sahip, geleceğe ışık tutan iş ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda, öğrenciler için kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek gibi beceriler katacak bir eğitim programı oluşturulmuştur. Böylece mesleki ve etik sorumluluklarının bilincini barındıran, bilgiyi analiz, sentez süreçlerinden geçirerek yorumlayabilen, disiplinler arası çalışmalara dahil olabilen ve katkıda bulunabilen, içinde bulunduğu toplumu, dünyayı ve çevreyi uygun biçimlerde değerlendirebilen, niceliksel anlamda ölçme, değerlendirme ve raporlama yetkinliğine sahip olabilen ve bu anlamda bilime katkı sağlayabilen, temel bilgi ve becerilere sahip olarak geliştirebilen, günceli takip ederek, geleceği şekillendirici gelişmeci bir bakış açısına sahip olabilen profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İşletme Bölümü mezunları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında farklı pozisyonlarda iş imkanı elde edebilmekte, iş dünyasında çeşitli yönetimsel pozisyonlarda çalışabilmekte, mali müşavirlik ya da çeşitli finans kuruluşlarında finans danışmanlığı yapabilmekte, idari ve yönetimsel pozisyonlarda kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmekte ve üniversitemizin yüksek lisans ve doktora programları ile bilgi ve donanımlarını daha da geliştirerek akademik kariyer yapabilmektedirler. 

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından faydalanabilir. Kariyer İngilizcesi dersleriyle kendi alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip ederek yurt dışı iş imkanlarını değerlendirebilirler.

İşletme Bölümünün 4 yıllık eğitimi boyunca temel derslerin yanında Genel İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Matematiği, İktisadi Sistemler, İşletme Hukuku, Finansal Muhasebe, Makro İktisat, Tüketici Davranışı, Para ve Bankacılık, Kalite Yönetimi, Maliye Politikası, Genel Muhasebe, İletişim ve Raporlama, Satış Yönetimi, Türk Vergi Sistemi, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İstatistik, İşletme Hukuku, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Girişimcilik, Pazarlama İlkeleri, Ticaret Hukuku, Tüketici Davranışı, Uluslararası Finans, Modern Üretim Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Dış Ticaret, İş Etiği, Maliye Politikası, Küçük İşletme Yönetimi, Endüstri İlişkileri, Lojistik ve Depo Yönetimi, Finansal Tablolar Analizi, Şirketler Muhasebesi, Pazarlama Stratejileri, Marka Yönetimi gibi alan derslerine yer verilmektedir. Bunların dışında, oldukça geniş bir seçmeli ders havuzu ile bölümümüz, disiplinlerarası zengin bir içeriğe sahiptir.

 

İşletme Lisans Bölümünün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesi ve yurt dışı iş imkanlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Öğrencilerimiz çift ana dal (ÇAP) ve yan dal imkanları ile disiplinler arası eğitim alarak donanım ve yeterliliklerini geliştirebilecek ve bunları ikinci bir diploma ve sertifika ile belgeleyebileceklerdir. Çift ana dal Programı, İşletme alanında başarılı olan öğrencilerin aynı dereceli farklı bir programda da eğitim görmesine imkân sağlayan bir eğitim programıdır. Çift ana dal programıyla, öğrencilerimizin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesine olanak sağlanır. İşletme Bölümü’ndeki öğrencilerimiz çift ana dal programı ile Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Radyo, Televizyon ve Sinema gibi ilgili yönetmelik uyarınca tercih edebileceği bölümlerde, dönem uzatmaksızın iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir. Öğrenciler çift ana dal programına en erken üçüncü, en geç beşinci dönemin başında kaydolabilirler. İşletme Bölümü lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilirler. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından verilen bölümlerine özel sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.